Biologi

Tørvens historie, kemi og biologi

“Tørvens historie, kemi og biologi” er gennemført i 2c i studierretningsfagene biologi A og kemi B i samarbejde med Klosterlund Museum. Formål: – at gøre teoretisk stof praksisnært og eksperimentelt – at vise hvordan museets viden sammen med den gymnasiale fagnære viden kan give en bred forståelse af et emne og dermed sætte et snævert […]

Læs mere...

Konsekvenser af udretning og tilbagesnoning af Skjern Å

I naturvidenskabelig faggruppe skal fagene biologi, kemi og naturgeografi arbejde sammen. I biologi har kursisterne arbejdet med de økologiske grundbegreber, fotosyntese og respiration, fødekæder, stofkredsløb. I kemi har de lært om atomer, molekyler og ionforbindelser, især med henblik på de biologisk interessante stoffer. I naturgeografi er der blevet arbejdet med kortlæsning, landskabsdannelse, natursyn. Da de […]

Læs mere...

Landbrug og vandmiljø

Eleverne får en grundlæggende geografisk, biologisk og kemisk viden om et økosystem og om landbrugets udvikling. De lærer om forskellige forureningstyper, årsager til forurening og hvordan man kan måle dem. Herefter anvender eleverne teorien på en sø i naturen og argumenterer skriftligt for deres vurdering af søens forureningstilstand. Eleverne besøger landbrugsmuseet Gl. Estrup, hvor de […]

Læs mere...

Biologisk antropologi – knogleundersøgelse

naturvidenskab med biologi på B eller A niveau, 2. og 3 års elever Knogleundersøgelsen indgår som et led i et overordnet forløb om knogler. Knogler beskrives som organsystem af underviser. Hererfter besøger eleverne Esbjerg Museeum til et foredrag omkring antropologisk biologi som et arkeologisk redskab, og gravskik gennem tiden fra Stenalder til Middelalder. Ved besøget […]

Læs mere...

Danmark dejligst – hvordan?

Danmark dejligst, – hvordan? Skovgaard Museets udstilling efteråret 2010 hedder Danmark dejligst. Men hvordan viser P.C. Skovgaard os Danmark som dejligst? Og hvorfor? I starten af 1800-tallet ændrede landskabsmaleriet status fra at være en underordnet kunstgenre til at repræsentere det kunstnerisk ypperligste motiv. Nu kunne hverken fyrsteportrættet eller historiemaleriet udtrykke essensen af national identitet. Nu […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer