Fysik

Fra genstand til genfortælling

Eleverne er delt i 6 grupper med hver deres emne, som er: 1) Ressourcer 2) Dateringer 3) Hverdagen i Trelleborg 4) Arkitekturen 5) Sagaerne 6) Kuratering. Med udgangspunkt i en selvvalgt genstand eller bygning har eleverne formildet deres viden om deres emne til en 4. klasse. Der var lagt vægt på, at formildingen også skulle […]

Læs mere...

Konservering og udstilling – et tværfagligt projektforløb med historie, fysik og kemi

Forløbsbeskrivelse: Eleverne skal udarbejde et forslag til, hvordan en række genstande fra Horsens Museum kan udstilles. I deres forslag skal de både sikre en god historieformidling og bevarelsen af de udstillede genstande. I almindelige lektioner introduceres eleverne først for den relevante baggrundsviden i historie, kemi og fysik. Derefter besøges samme dag Konserveringscenter Vejle og Horsens […]

Læs mere...

Vikingetiden og deres skibe

1.g  MA-Fy-Ke og MA-BT-Fy Eleverne deles i 6 grupper med hvert deres emne: 1) vikingetidens symbolverden 2) navigation 3) ressourcer og teknikken bag skibet 4) Hvor ved vi det fra? Datering og konservering af det fundne. 5) vikingernes motivation og drivkraft for at drage ud 6) Sagaer. Fortæller sagaerne sandheden? Ved brug af museets resourcer […]

Læs mere...

Hvordan formidles industrialiseringen til en 4.klasse?

klassetrin: 1g Fag: fy C/ hi A klassen blev inddelt i 6 grupper, som fik en af de seks nedenstående opgaver ( se under opgaver). De skulle nu formidle deres opgave på 7-8 min. med udgangspunkt i en museumsgenstand eller udstilling. Eleverne skulle selv lave en evaluering af deres oplæg til 4.klassen.

Læs mere...

Den industrielle revolution i Horsens – med fokus på den teknologiske udvikling.

Deltagende fag: Historie v. Erik Foldby (EF), fysik og kemi v. Janne Gjerløv (JG) og Rasmus Østergaard (RØ) og dansk v. Henriette Andersen (An).   Problemformulering: Hvordan fik man fat i (?) sine ressourcer (vand, el og varme) under den industrielle revolution i Horsens og i årene herefter, og hvilken betydning fik anvendelsen af disse […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer