Historie

Fra genstand til genfortælling

Eleverne er delt i 6 grupper med hver deres emne, som er: 1) Ressourcer 2) Dateringer 3) Hverdagen i Trelleborg 4) Arkitekturen 5) Sagaerne 6) Kuratering. Med udgangspunkt i en selvvalgt genstand eller bygning har eleverne formildet deres viden om deres emne til en 4. klasse. Der var lagt vægt på, at formildingen også skulle […]

Læs mere...

Konservering og udstilling – et tværfagligt projektforløb med historie, fysik og kemi

Forløbsbeskrivelse: Eleverne skal udarbejde et forslag til, hvordan en række genstande fra Horsens Museum kan udstilles. I deres forslag skal de både sikre en god historieformidling og bevarelsen af de udstillede genstande. I almindelige lektioner introduceres eleverne først for den relevante baggrundsviden i historie, kemi og fysik. Derefter besøges samme dag Konserveringscenter Vejle og Horsens […]

Læs mere...

Danmark som koloni- og slavemagt

To 1.g.klasser gennemgik et forløb om den dansk kolonitid og var i den forbindelse på Arbejdermuseet to gange. Første gang var en guidet rundvisning arrangeret af museets medarbejdere og anden gang en lærerstøttet fokuseret tilgang til udvalgte temaer belyst af udstillingen, hvor alle tog udgangspunkt i perspektivering gennem nutidens slavelignende forhold som udstiilingen præsenterede den. […]

Læs mere...

Vikingetiden og deres skibe

1.g  MA-Fy-Ke og MA-BT-Fy Eleverne deles i 6 grupper med hvert deres emne: 1) vikingetidens symbolverden 2) navigation 3) ressourcer og teknikken bag skibet 4) Hvor ved vi det fra? Datering og konservering af det fundne. 5) vikingernes motivation og drivkraft for at drage ud 6) Sagaer. Fortæller sagaerne sandheden? Ved brug af museets resourcer […]

Læs mere...

Østersøen i vikingetiden

Vikingetiden Moduler af 90min varighed. Samlet forløb 10-14 klokketimer Emne Lektie Gymnasiet Museet Introduktion/periodisering 24-30 Ebbe Kühle Danmark Samfund Historie. Eller Anna-Elisabeth Jensen: Venderne var her: s. 5-9 Arbejdsspørgsmål Trosskiftet 30-33 Ebbe Kühle Jellingsten Widukind Adam af Bremen Eller Anna-Elisabeth Jensen: Venderne var her: s. 10-21 evt. Fri arbejdsform hvis ikke museet inddrages Museets medarbejder […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer