Ikast-Brande Gymnasium og HF

Tørvens historie, kemi og biologi

“Tørvens historie, kemi og biologi” er gennemført i 2c i studierretningsfagene biologi A og kemi B i samarbejde med Klosterlund Museum. Formål: – at gøre teoretisk stof praksisnært og eksperimentelt – at vise hvordan museets viden sammen med den gymnasiale fagnære viden kan give en bred forståelse af et emne og dermed sætte et snævert […]

Læs mere...

Kulturlandskaber – naturlandskaber i romantikken

AT 7 i en 3.g. Det overordnede emne for dette AT-forløb er romantikkens natursyn og nationalfølelse. I Danmark definerer man romantikken som en periode mellem ca. 1800 og 1870. Naturbeskrivelsen i de romantiske værker: Folkevisen: Elverskud (linjen fra fortiden) Romantikken Blicher: Kjæltrineliv, 1829 Digte: Fædrelandssange, naturlyrik ( Staffeldt, oehlenschlæger, H.C.Andersen, Grundtvig, Ingemann) Guldaldermaleriet contra hjemstavnsmaleriet: […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer