Industrialisering

Industrialiseringen – globalt og lokalt

Industrialiseringens gennembrud (5 dobbeltlektioner) Materiale Keld Nielsen m.fl.: Skruen uden ende, Nyt teknisk forlag 2005 Kildesamling se http://skruen.info/uploads/File/Kildesamling_SUE.pdf Beskrivelse Industrialiseringen i Danmark kom væsentlig senere end i England. Desuden byggede den på andre primære forudsætninger og kom derfor til at udvikle sig noget anderledes. I den øvelse du skal arbejde med i dag og de […]

Læs mere...

Hvordan formidles industrialiseringen til en 4.klasse?

klassetrin: 1g Fag: fy C/ hi A klassen blev inddelt i 6 grupper, som fik en af de seks nedenstående opgaver ( se under opgaver). De skulle nu formidle deres opgave på 7-8 min. med udgangspunkt i en museumsgenstand eller udstilling. Eleverne skulle selv lave en evaluering af deres oplæg til 4.klassen.

Læs mere...

Hvordan formidles historien om industrialiseringen på Danmarks Industrimuseum? (2008-2009)

Klassetrin: 1.g Studieretning: Ma A Fy B / Bi B Deltagende fag: historie, fysik, dansk, samfundsfag, museologi Timeramme: 16 blokke á 90 minutter Problemformulering: Hvad kan der læres om industrialiseringen på Industrimuseet og hvordan formidles det? 1)      Fra håndværk til industri i Danmark – specielt med henblik på udviklingen i Horsens. Hvad er håndværk – industri? 2)      […]

Læs mere...

Hvad kan man lære om industrialiseringen på Danmarks Industrimuseum, og hvordan formidles industrialiseringen? (2009-2010)

Forløbet var et AT-forløb i en 1.g-klasse. De to første dage var faglig påklædning på gynmasiet, de sidste tre dage foregik på Danmarks Industrimuseum. Klassen inddeles i 6 grupper, som har hver deres rolle. De 6 roller er hhv. to teknikerroller, to mikrohistorikerroller, en makrohistorikerrolle og et reklamehold: Teknikere ·         Rolle 1: teknikeren, der formidler viden […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer