Kemi

Tørvens historie, kemi og biologi

“Tørvens historie, kemi og biologi” er gennemført i 2c i studierretningsfagene biologi A og kemi B i samarbejde med Klosterlund Museum. Formål: – at gøre teoretisk stof praksisnært og eksperimentelt – at vise hvordan museets viden sammen med den gymnasiale fagnære viden kan give en bred forståelse af et emne og dermed sætte et snævert […]

Læs mere...

Konsekvenser af udretning og tilbagesnoning af Skjern Å

I naturvidenskabelig faggruppe skal fagene biologi, kemi og naturgeografi arbejde sammen. I biologi har kursisterne arbejdet med de økologiske grundbegreber, fotosyntese og respiration, fødekæder, stofkredsløb. I kemi har de lært om atomer, molekyler og ionforbindelser, især med henblik på de biologisk interessante stoffer. I naturgeografi er der blevet arbejdet med kortlæsning, landskabsdannelse, natursyn. Da de […]

Læs mere...

Den industrielle revolution i Horsens – med fokus på den teknologiske udvikling.

Deltagende fag: Historie v. Erik Foldby (EF), fysik og kemi v. Janne Gjerløv (JG) og Rasmus Østergaard (RØ) og dansk v. Henriette Andersen (An).   Problemformulering: Hvordan fik man fat i (?) sine ressourcer (vand, el og varme) under den industrielle revolution i Horsens og i årene herefter, og hvilken betydning fik anvendelsen af disse […]

Læs mere...

Metaller fortæller

Vi har gennemført to forløb. Forløb 1: Historie startede med teoriforløb om perioden, og vi sluttede af med besøg på Moesgård museum, (2 blokke a 90 min) hvor kemi var med, selv om klassen ikke havde mig til kemilærer. Da vi kom hjem, havde vi en kort evaluering hvor vi samlede kemien op. Besøget på […]

Læs mere...

Fosfatprøve

Eleverne skal gennemgå et undervisningsforløb, hvor der bliver sat lige fokus på praksis og på teori. Flere forskellige elementer af Sydvestjyske Museers virke bliver inddraget. Eleverne skal overvære et fagligt oplæg af en af museets fagpersoner, der har specifik og specialiseret viden om arkæologiske metoder herunder analyse af fosfatprøver. Endvidere skal eleverne selv arbejde direkte […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer