Museet på Sønderskov

National identitet

Forløbets fokus var på grænseområdet ved Kongeåen i tiden efter 1864. Inden for museets ansvarsområde befinder sig den store mindelund Skibelund Krat, der netop spillede en vigtig rolle i forbindelse med tiden efter grænsedragningen ved Kongeåen. Krattes placering gjorde det muligt at skue ud over Kongeådalen mod det tabte land. Det var derfor oplagt at […]

Læs mere...

Metodeforløb om Vikingetiden

Forløbet strakte sig over 14. moduler á en klokketime. Eleverne arbejdede med den metodiske tilgang til at arbejde med vikingetiden, tidens samfundsgrupper og kongemagten. I forbindelse med kildearbejdet øvede eleverne begreber som 1. og 2. håndskilder, tendens, afsender og modtager. 5 moduler blev brugt til en dagsekskursion til lokale vikingetidsmonumenter og et besøg i Kongernes […]

Læs mere...

Verdensbilleder / Alternativ Årsprøve

Forløbet handlede om verdensbilleders udvikling igennem tiden og blev afsluttet med en alternativ årsprøve på museet. Årsprøven adskilte sig fra normen, da prøven lagde op til at inddrage genstande som del af kildematerialet. Eleverne skulle eksamineres efter en uge med gruppearbejde, hvor eleverne arbejdede med deres eksamensspørgsmål. Både gruppearbejdet og eksamen foregik på museet. Inden […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer