Museologi

Selviscenesættelsens genrer i senmoderniteten med inddragelse af immateriel kulturarv

2.g Randers Statsskole skoleåret 2008-2009 Selviscenesættelsens genrer i senmoderniteten med inddragelse af immateriel kulturarv. 1. Skriv max.10 linjer om din første skoledag (eller det første, du husker fra skolen). Du skal læse din erindring op for klassen, og vi analyserer med fokus på tema og fortælleteknik. 2. Karakteriser Mathildes fortælleteknik (kompendium). Hvilke temaer fokuserer hun på? Hvilket […]

Læs mere...

Dansk identitet og nationale symboler

Forløbet om Dansk identitet og nationale symboler startes op. Tekst: Aase Haubro Bitsch: Et yndigt land? Gad. 2002. s. 8-12 (Danmark og den danske identitet). Vi taler på klassen om, hvad det vil sige at være dansker, hvad der er dansk, hvad der ens nationale identitet, hvilke nationale symboler vi kender, og hvordan disse bruges […]

Læs mere...

Kunsten og Kunstmuseets Rolle: Hvad kan kunsten/kunstmuseet – i samfundet og for den enkelte?

Forløbet har varet fra medio oktober til primo december 2009. Start med eftermiddag på museet, hvor forløbet blev introduceret, og hvor kunstmuseets formidlingsinspektør introducerede til museets samlinger og diskuterede kunstmuseets rolle med eleverne. Herefter start på individuelt arbejde ud fra udvalgte værker. Engelsk: skriftligt arbejde med formidling af museets rolle via museets hjemmeside (inkl. løbende […]

Læs mere...

Kulturarv – hvad er det og hvem bestemmer?

/uploads/Sanne Fredsted/Kulturarv forloeb old.doc /uploads/Sanne Fredsted/Laokoon.ppt /uploads/Sanne Fredsted/MUSEOLOGI.ppt /uploads/Sanne Fredsted/Kulturarv forloeb samf.doc /uploads/Sanne Fredsted/Kulturarv forloeb Engelsk.doc /uploads/Sanne Fredsted/MUSEOLOGI opfoelgning.ppt Program for AT-projekt i 2.g Program på Antikmuseet: to dage. Første dag:TING og BETYDNING Øvelse: Hvad er en genstand og hvad kan den fortælle? Vi har fundet nogle originale genstande frem, og de deles i op […]

Læs mere...

Jens Søndergaard og museet i det senmoderne samfund

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer