Musik

Kulturlandskaber – naturlandskaber i romantikken

AT 7 i en 3.g. Det overordnede emne for dette AT-forløb er romantikkens natursyn og nationalfølelse. I Danmark definerer man romantikken som en periode mellem ca. 1800 og 1870. Naturbeskrivelsen i de romantiske værker: Folkevisen: Elverskud (linjen fra fortiden) Romantikken Blicher: Kjæltrineliv, 1829 Digte: Fædrelandssange, naturlyrik ( Staffeldt, oehlenschlæger, H.C.Andersen, Grundtvig, Ingemann) Guldaldermaleriet contra hjemstavnsmaleriet: […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer