Ringkøbing-Skjern Museum

Livet ved Skjern Å i fortid, nutid og fremtid

Forløbet indledtes med klasseekskursion, dels i å-området hvor landskabsdannelsen i de forskellige å-projekter blev forklaret, og dels til Bymuseet i Skjern med en gennemgang af den permanente udstilling om Skjern Å i et historisk perspektiv, afvandingen og udretningen i 1960’erne og genslyngningen af åen og genopretningen af å-området i 1990’erne, afsluttet i 2003. Museumsleder og […]

Læs mere...

Konsekvenser af udretning og tilbagesnoning af Skjern Å

I naturvidenskabelig faggruppe skal fagene biologi, kemi og naturgeografi arbejde sammen. I biologi har kursisterne arbejdet med de økologiske grundbegreber, fotosyntese og respiration, fødekæder, stofkredsløb. I kemi har de lært om atomer, molekyler og ionforbindelser, især med henblik på de biologisk interessante stoffer. I naturgeografi er der blevet arbejdet med kortlæsning, landskabsdannelse, natursyn. Da de […]

Læs mere...

Ballistik og Bunkere

Der var tale om et AT-forløb der blev afviklet i uge 15 2013. I ugen op til fik klassen en hurtig gennemgang af 2. verdenskrigs forløb og besættelsen set fra et tysk og et dansk perspektiv.I selve AT-ugen blev afviklet efter følgende plan: Mandag 1-6 lektion: Historie. Bunkersbyggeriet belyst ved videomateriale, skriftlige kilder og Bent Baagø […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer