Samfundsfag

Livet ved Skjern Å i fortid, nutid og fremtid

Forløbet indledtes med klasseekskursion, dels i å-området hvor landskabsdannelsen i de forskellige å-projekter blev forklaret, og dels til Bymuseet i Skjern med en gennemgang af den permanente udstilling om Skjern Å i et historisk perspektiv, afvandingen og udretningen i 1960’erne og genslyngningen af åen og genopretningen af å-området i 1990’erne, afsluttet i 2003. Museumsleder og […]

Læs mere...

Kunsten og Kunstmuseets Rolle: Hvad kan kunsten/kunstmuseet – i samfundet og for den enkelte?

Forløbet har varet fra medio oktober til primo december 2009. Start med eftermiddag på museet, hvor forløbet blev introduceret, og hvor kunstmuseets formidlingsinspektør introducerede til museets samlinger og diskuterede kunstmuseets rolle med eleverne. Herefter start på individuelt arbejde ud fra udvalgte værker. Engelsk: skriftligt arbejde med formidling af museets rolle via museets hjemmeside (inkl. løbende […]

Læs mere...

Kulturarv – hvad er det og hvem bestemmer?

/uploads/Sanne Fredsted/Kulturarv forloeb old.doc /uploads/Sanne Fredsted/Laokoon.ppt /uploads/Sanne Fredsted/MUSEOLOGI.ppt /uploads/Sanne Fredsted/Kulturarv forloeb samf.doc /uploads/Sanne Fredsted/Kulturarv forloeb Engelsk.doc /uploads/Sanne Fredsted/MUSEOLOGI opfoelgning.ppt Program for AT-projekt i 2.g Program på Antikmuseet: to dage. Første dag:TING og BETYDNING Øvelse: Hvad er en genstand og hvad kan den fortælle? Vi har fundet nogle originale genstande frem, og de deles i op […]

Læs mere...

Jens Søndergaard og museet i det senmoderne samfund

Læs mere...

Hvordan formidles historien om industrialiseringen på Danmarks Industrimuseum? (2008-2009)

Klassetrin: 1.g Studieretning: Ma A Fy B / Bi B Deltagende fag: historie, fysik, dansk, samfundsfag, museologi Timeramme: 16 blokke á 90 minutter Problemformulering: Hvad kan der læres om industrialiseringen på Industrimuseet og hvordan formidles det? 1)      Fra håndværk til industri i Danmark – specielt med henblik på udviklingen i Horsens. Hvad er håndværk – industri? 2)      […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer