Skive Gymnasium og HF

HF på Museum – “museologi light”

September: besøg på Skive Museum/Skive Kunstmuseum – oplæg ved Mette Dyrberg og lærere, arbejde individuelt og i små grupper, fremlæggelser på stedet. Oktober: studietur til Edinburgh, Skotland med fagene ks og engelsk. Vi besøger både kulturhistoriske museer og kunstmuseer. Kursisterne har forskellige (bitte)små skriveopgaver undervejs (f.eks. “skriv 10 adjektiver om…”, notér titel, kunstner, årstal på […]

Læs mere...

Løbende integration af kunstmuseets tilbud i billedkunst-undervisningen. Fordybelse i særligt emne: ”Selviscenesættelse”.

Tidsplan: hele skoleåret.1.besøg + efterfølgende på skolen: museologi, intro til billedanalyse (formalanalyse) 2.besøg + efterfølgende: arbejde med diverse selvportrætter i forb. med emne om portræt og selviscenesættelse. 3. besøg: i forbindelse med Rasmus Bjørn-udstillingen City Life i foråret (Forløbet måtte afbrydes p.g.a. sygdom)

Læs mere...

Kunsten og Kunstmuseets Rolle: Hvad kan kunsten/kunstmuseet – i samfundet og for den enkelte?

Forløbet har varet fra medio oktober til primo december 2009. Start med eftermiddag på museet, hvor forløbet blev introduceret, og hvor kunstmuseets formidlingsinspektør introducerede til museets samlinger og diskuterede kunstmuseets rolle med eleverne. Herefter start på individuelt arbejde ud fra udvalgte værker. Engelsk: skriftligt arbejde med formidling af museets rolle via museets hjemmeside (inkl. løbende […]

Læs mere...

Identities

3d, som også var med i Intrface projektet sidste år, har i år besøgt Skive Kunstmuseum som afslutning på et  længerevarende projektforløb med gruppearbejde omkr forskellige lande/tekster, fremlæggelse for klassen, og opsamling på Skive Kunstmuseum en formiddag.  Lærer: Bente Beck På museet besøgte klassen udstillingen IN SPITE OF ME,  hvor interaktive værker af Kassandra Wellendorf & Simon […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer