Struer Statsgymnasium HF og HHX

Årsprøve 1a 2012 4/7-7/7: trediverne

Årsprøve 1a 2012 4/7-7/7 Historie/Dansk i samarbejde med Struer Museum. Projektet indgår i et forsøgsprojekt i Region Midtjylland kaldet INTRFACE, der bl.a. har til formål at bringe museer og skoler i et tættere samarbejde og bruge museerne mere i undervisningen. Se evt. hjemmesiden www.INTRFACE.dk.   Prøveformen tager udgangspunkt i prøveformen til studentereksamen i historie: – […]

Læs mere...

10. klasses brobygning i Historie og dansk

Hele brobygningsforløbet havde et fælles tema: “Struer i verden” Indenfor denne ramme undersøgte eleverne i fagene historie og dansk hvordan Struers kulturliv og historie formidles på Struer museum. Fagene historie og dansk bidrog med en dobbelttime. Dobbelttimen indledtes med fokus på Struer Statsgymnasium anno 1955 ud fra en gammel skolefilm. Eleverne arbejdede derefter med gruppearbejde […]

Læs mere...

Krigen 1864

POPUP-aktivitet:   Krigen 1864 nationalt og lokalt. Underemner: Krigen på makroplan – hvorfor opstod den? hvorfor tabte DK? Krigen 1864 og Struer (EHO’s artikel, samt artiklerne fra Konkordia) Hvorfor og hvordan påvirkedes lokalsamfundet Krigen 1864 og Århus (Johan Bender: breve fra Aarhus Katedralskole) Hvorfor og hvordan påvirkedes lokalsamfundet Krigens betydning kulturelt, nationalt og politisk. (fortolkning […]

Læs mere...

Intro i Historie

Forløb: Intro i Historie – afholdes hvert år i STX og HF Intro til faget historie i 1.stx og 1.hf: I Struer ligger museet lige ved siden af gymnasiet, derfor er det let at samarbejde. I skoleåret 2012-13 har alle nye klasser i stx og HF været på besøg på Struer Museum i deres første historietime. […]

Læs mere...

AT8 i 3g: Folkelige bevægelser i DK ca. 1870-1920 – udbredelse –metoder-holdninger.

Emnebeskrivelse og emnevalg til eleverne: Folkelige bevægelser i DK ca. 1870-1920 – udbredelse –metoder-holdninger. Materiale: Dansk: Satirisk fremstilling af en religiøs gruppe fra  Buchholtz: Egholms Gud (1915) Historie: Kopieret materiale om andelsbevægelsen & Henning Ringgaard Lauridsen: Folk i bevægelse Religion: Kopieret materiale om de folkelige bevægelser og Indre Mission Produktkrav: Ca. 10 minutters videodokumentar om emne til brug […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer