Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Energi og gas.

Program: Kl.9-12: Klasse 1: Forsøg ud fra IPad-vejledninger og papirvejledninger på 8.klasses-niveau. Hver gruppe laver et antal ud af 8 mulige forsøg – se oversigt under opgaver. Produkt: Ud over at forstå det faglige, skal en afrapportering finde sted med henblik på at ændre vejledningerne til 1g-niveau og sammenligne IPad-vejledninger med papirvejledninger. Desuden kan en […]

Læs mere...

Hvad kan man lære om Vikingetiden og ringborgene på Vesthimmerlands Museum, samt i gymnasiefagene matematik og historie – og hvordan formidles denne v

Idegrundlag: Forløbet var et AT-forløb i foråret i 1.g mellem historie og matematik. Arkæologi indgik som en naturlig del af forløbet og styrkede den tværfaglige profil.  Forløbet indeholdt derfor dels to fag-faglige dele (historie og matematik), samt en museologisk/arkæologisk del. Alternativt kan forløbet anvendes i starten af 1.g i historie-undervisningen, hvor et af de obligatoriske […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer