Generalforsamling og Årsmøde 27. februar 2017 på HEART

Dagsorden til generalforsamlingen

11.30 – 11.55: Intro til HEART ved Anja Lemcke Stær

12.00 – 12.30: Frokost på HEART Café

12.30 – 13.00:

  • Generalforsamling
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning
  • Indkomne forslag – forslag om ændring af vedtægter
  • Eventuelt

Tema: Nye Samarbejder prøver grænser af

13.00 – 13.20                 GYMuSKO Viborg – Renæssancen i Danmark

13.20 – 13.40                 GYMuSKO Horsens – Dagligliv i 1970’erne

13.40 – 14.00                 Udviklingsprojekt Struer – Lydperler i Struer Kommune

14.00 – 14.20                 Udviklingsprojekt Varde – Hvor ved vi det fra?

14.20 – 14.40                 Partnerfællesskaber på tværs – Paderup Gym., Herregårdsmuseet, Vejen Gym., Museet på     Sønderskov

14.40 – 15.00                 Pause

15.00 – 15.20                 Om GYMuSKO 2.0, Udviklingspuljen 2.0 og intrface europe konference i Århus, den 9.-10. oktober 2017

15.20 – 15.50                 Networking og partnerskabsmøder

15.50 – 16.00                 Evt., opsamling og farvel

 

Formålet med eftermiddagens session er, at man går derfra med ideer og skitser til nye samarbejder om spændende projekter til eleverne.

 

HEARTs adresse: Birk Centerpark 8, 7400 Herning. T: 9712 1033 Se http://www.heartmus.dk/besog/praktisk-information/find-vej-til-heart.html