Referat af Generalforsamling og Temamøde i Foreningen intrface 29.februar.2016

Generalforsamlingen foregik på Aarhus Katedralskole. Tak til katedralskolen for at huse mødet.

Velkomst
Rektor Lone Eibye Mikkelsen, Aarhus Katedralskole, bød velkommen til Foreningen intrface Generalforsamling 2016 og gav ordet derefter videre til vicerektor Arne Frier, som tog os med rundt på skolen og gav en kort, meget interessant introduktion til dens historie og arkitektur.

Efter frokost og da deltagerne var samlet i Festsalen, bød bestyrelsesformand Jens Skov velkommen til generalforsamlingen og de 37 deltagere.

Valg af dirigent
Jens Skov foreslog valg af lektor Henrik Damgaard Andersen, Viborg Gymnasium og HF. Henrik takkede for valget. Sally Thorhauge var referent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som rettidigt indkaldt, og gav derefter ordet til bestyrelsesformand Jens Skov.

Beretning
På vegne af sekretariatet fremlagde Jens Skov beretningen om årets arbejde i foreningen intrface. Beretningen blev godkendt.

Beretningen i sin fulde længde er at finde sammen med dette referat på intrface.dk, under Om intrface – konferencer og møder.

Regnskabet.
Foreningens årsregnskab 2015 og budget 2015 og 2016 blev fremlagt og gennemgået af bestyrelsesformand Jens Skov. Regnskabet er revideret af Hans Henrik Deichmann, som er lektor og økonomiansvarlig på Horsens Gymnasium.

Generalforsamlingens deltagere accepterede årsregnskab og budgetter.

Årsregnskab 2015 og budget 2015 og for 2016 er at finde sammen med dette referat på intrface.dk Om intrface – konferencer.

Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

Evt.
Intet til dette punkt.
Ordstyrer Henrik Damgaard Andersen afsluttede generalforsamlingen. Tak til Henrik Damgaard Andersen.

Dagens øvrige program:
Tema Proces og økonomi i et godt udviklingsprojekt med fire pitches, panelfeedback til pitchers, paneldiskussion med mødedeltagere i plenum og workshops om temaet med adgang til paneldeltagerne.

Tak for spændende pitches til de fire udviklingsprojekter, som netop har modtaget udviklingsmidler fra foreningen intrface og tak til paneldeltagere for kyndig feedback på pitchene og for meget brugbare kommentarer og svar under plenumdiskussion og workshop.

Paneldeltagere var Sidsel Risted Staun, Slots- og Kulturstyrelsen, Maria Skov Pedersen, Region Midtjylland og Jonas Svane Jakobsen, Region Syddanmark

Pitchers:

Majken Miller, Struer Statsgymnasium og Jesper Bækgaard, Struer Museum, fortalte om udviklingsprojektet ”Byen som attraktion – Markedsføring af og formidling i Lydens By” som skal udvikles sammen med Struer Turistforeningen.

Helle Kristensen, Gl. Estrup Herregårdsmuseet, Michael Nobel, Dansk Center for Herregårdsforskning og Tina Maimburg, Paderup Gymnasium, fortalte om udviklingsprojektet ”Kilder og undervisningsmaterialer til Partnerfællesskaber på tværs.”

Lisbeth Aagaard Lykke, Vejle Museerne og Rasmus Winther Bie, Tørring Gymnasium, fortalte om udviklingsprojektet ”Jordens mysterier – et laboratorium hvor fagende historie, kemi og fysik mødes”, som skal udvikles sammen med Konserveringscentret Vejle.

Pernille Østergaard Sørensen, Varde Museum og Renate Anita Schröder-Petersen, Rybners Gymnasium, fortalte om udviklingsprojektet”Hvor ved vi det fra?”, som skal udvikles sammen med Konserveringcentret Vest.

Jens Skov rundede af med en stor tak til pitchers og paneldeltagere og til alle fremmødte. Fotos fra mødet er at finde sammen med referatet på intrface.dk under Om intrface – konferencer og møder. Også projekternes powerpointpræsentationer vil blive lagt på samme sted, så snart jeg har dem alle.

Sally Thorhauge, 16.3.16