Referat fra klyngemøder januar 2014

Samlet referat fra 5 klyngemøder i januar 2014:

Referat fra klyngemøde i foreningen intrface afholdt 23. januar på Billund Museum.
Deltagere:
Grindsted Gymnasium og HF: Søren Jensen. – Billund Museum: John Rendboe.
EUC, Vest, Teknisk Gymnasium: Renate Schrøder-Petersen. – Sydvestjyske Museer: Afbud fra Anna Louise Siggaard.
Esbjerg Gymnasium: – Sydvestjyske Museer, afbud
Fredericia Gymnasium: Afbud. Samarbejdet med Fredericia Mus. godt i gang. – Fredericia Museum: Afbud.
Faaborg Gym. – HF/VUC Fyn:
Faaborg Museum: Afbud. Samarbejde med VUC Fyn.
VGT & HF: Peter Roesgaard.- Ringkøbing-Skjern Museum: Christian Ringskou.

1) OP/JB bød velkommen til de fremmødte, som mødte op trods sne og glatte veje.
Museumschef John Rendboe bød velkommen til museet, og gav en kort rundvisning i udstillingen i den nye museumsbygning på Karensminde.
Samarbejde og forløbMeget af efteråret har været præget af  OK 13, hvad skal man, tælle timer? Derfor ikke mange forløb i gang, det er svært at engagere sig og der er mange ting lærerne skal deltage i.I Grindsted venter man på det første samarbejde, kunne det være omkring industri/Grindstedværket, et projekt som kan samle mange fag. I Esbjerg arbejdes der med endnu et forløb omkring teknologihistorie om industribyen og havnen. Også knogleanalyse er på vej igen.I Ringkøbing/VGT AT-Forløbet om Atlantvolden: Ballistik og bunkere tænkes gentaget igen som AT-projekt. I forbindelse med diskussioner om mulige AT-forløb foresloges det, at intrface tænker på oplæg til, hvordan der undervises i Innovation som et muligt samarbejdsprojekt.

John Rendboe orienterede om et stjerneprojekt, som Museet har gennemført: Nye veje til udvikling af undervisning. Samarbejde mellem Give-Egnens Museum og Billund Museum. Temaet er Elevdesign.
Se dette link:
http://woview.infomedia.dk/?url=http://www.billund.dk/cms/site.aspx%3Fp=27%26newsid=3619&OpointData=1250d7655e0d4218e6eacfebc8c766f8JmlkX3NpdGU9ODg0NSZpZF9hcnRpY2xlPTMwNjcmaWRfdXNlcj01MDU4JmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDA0MzImaWRfcGFydG5lcj00Jmxhbmc9ZGEmbW9uPTEmbWF0Y2hlcz0ia3VsdHVyc3R5cmVsc2VuIjQ=
Eleverne har været inddraget som ligeværdige partnere og har udarbejdet nyt undervisningsmateriale.

Husk: Hvis kolleger skal have glæde af inspiration til egne forløb og museerne flere unge ind i udstillingerne, er det vigtigt at museer og skoler uploader projekter og materiale til www.intrface.dk – eller sender det til jb@horsensgym.dk

Sekretariatet havde lavet en årsrytme, som kan være en hjælp når et forløb skal planlægges. Hvornår er der plads i skema og museumsarbejde?

Ole P. præsenterede en folder om intrface, som er sendt ud til deltagerne. I den præsenteres og forklares intrface-konceptet og dets muligheder. Alle fik en stak med hjem. Folderen ligger som PDF på www.intrface.dk
Vigtigt for samarbejdet i intrface:
1) Der skal være ledelsesopbakning på både skole og museum til intrface! Deltagelse i intrface synliggøres på institutionens hjemmeside!  Foreningens bestyrelse består af rektorer og museumsledere, og herfra opfordrer man i fora til, at samarbejdet prioriteres.
2) Der skal være kontaktpersoner – helst to – på skole/museum! Navne og mail adresse på disse kontaktpersoner
vil intrface-sekretariatet indhente snarest!

3) Et godt samarbejde starter med et ordentlig kendskab til hinandens institutioner og arbejdsvilkår. Også for at eleverne får set museet som arbejdsplads.

4) intrface forløb skal kunne vinges af og helst benyttes i eksamenssammenhæng.

Kort omkring skolereform, OK13 og Skoletjenesteorganisationen i fire store byer, Aalborg, Esbjerg, Fredericia og Randers.

Foreningen holder generalforsamling 8. maj 2014.

Ole Puggaard. Jens Bønløkke.
foreningen intrface, Gasvej 17 – 19, 8700 Horsens – www.intrface.dk – 4011 0155

 

Referat fra klyngemøde Nord i foreningen intrface afholdt 20. januar på Vendsyssel Kunstmuseum.
Deltagere:
Hasseris Gymnasium: Pia Blendvig. – Kunsten: Stinna Toft Hald.
Thisted Gymnasium og HF: Ny rektor, er positiv.. – Thisted Museum: Afbud.
EUC Nord: Lone Duus. – Vendsyssel Historiske Museum: Mogens Thøgersen.
EUC Nord: Lone Duus. – Vendsyssel Kunstmuseum: Sine Kildeberg; Berith Elise Jensen.
Vesthimmerlands Gymnasium og HF: Dorthe L. Nielsen. Vesthimmerlands Museum: Afbud fra Broder Berg og Kim Callesen.

1) OP/JB bød velkommen til de fremmødte, som nåede frem trods sne og glatte veje.
Museumsdirektør Sine Kildeberg bød velkommen til museet.- Derefter en rundvisning i og præsentation af museets samlinger ved Berith E. Jensen.
Samarbejde og forløb: Meget af efteråret har været præget af  OK 13, hvad skal man, tælle timer? Derfor ikke mange forløb i gang, det er svært at engagere sig og der er mange ting lærerne skal deltage i.
Lone Duus, EUC Nord: Fortalte om to forløb: 1) Et design-forløb med VKM om møbelarkitekten Poul Kjærholm, hvis møbler præger VKM. Et design-hold fra EUC Nord HTX arbejdede meget på museet, og har lavet en udstilling på VKM om PK´s møbler. Lone Duus viste os udstillingen og fortalte om forløbet. Se på www.intrface.dk
2) Et forløb med Vendsyssel Hist. Museum: Elektronik design. Titel: Tingene fortæller Historien. Eleverne har indsamlet forskellige elektroniske apparater fra tidligere årtier, og udstillet dem på VHM.
Pia B. og Stinna T. Hald: Kunsten i Aalborg lukkes ned snart for stor ombygning mm. Derfor vil museet lave et sort opsøgende projekt, hvor udvalgt kunst skal ud på skoler og præsenteres af formidlere fra museet. Både folkeskoler og ungdomsuddannelser med i projektet, som stadig er i forberedelsesfasen.
Dorthe L. Nielsen fortalte, at samarbejdet i Vesthimmerland stadig fungerer fint, men ingen aktuelle projekter. – I Aars arbejder de meget med mediebevågenhed fra de lokale medier. Husk det!
I forbindelse med diskussioner om mulige AT-forløb foresloges det, at intrface tænker på oplæg til, hvordan der undervises i Innovation som et muligt samarbejdsprojekt.

Husk: Hvis kolleger skal have glæde af inspiration til egne forløb og museerne flere unge ind i udstillingerne, er det vigtigt at museer og skoler uploader projekter og materiale til www.intrface.dk – eller sender det til jb@horsensgym.dk

Sekretariatet havde lavet en årsrytme, som kan være en hjælp når et forløb skal planlægges. Hvornår er der plads i skema og museumsarbejde?

Ole P. præsenterede en folder om intrface, som er sendt ud til deltagerne. I den præsenteres og forklares intrface-konceptet og dets muligheder. Alle fik en stak med hjem. Folderen ligger som PDF på www.intrface.dk
Vigtigt for samarbejdet i intrface:
1) Der skal være ledelsesopbakning på både skole og museum til intrface! Deltagelse i intrface synliggøres på institutionens hjemmeside!  Foreningens bestyrelse består af rektorer og museumsledere, og herfra opfordrer man i fora til, at samarbejdet prioriteres.
2) Der skal være kontaktpersoner – helst to – på skole/museum! Navne og mail adresse på disse kontaktpersoner
vil intrface-sekretariatet indhente snarest!

3) Et godt samarbejde starter med et ordentlig kendskab til hinandens institutioner og arbejdsvilkår. Også for at eleverne får set museet som arbejdsplads.

4) intrface forløb skal kunne vinges af og helst benyttes i eksamenssammenhæng.

 

Kort omkring skolereform, OK13 og Skoletjenesteorganisationen i fire store byer, Aalborg, Esbjerg, Fredericia og Randers.

 

Foreningen holder generalforsamling 8. maj 2014.

 

Ole Puggaard. Jens Bønløkke.
foreningen intrface, Gasvej 17 – 19, 8700 Horsens – www.intrface.dk – 4011 0155

 

 

Referat fra klyngemøde i foreningen intrface afholdt 16. januar på Blicheregnen, Museum Silkeborg. Klynge midt 3.
Inviterede.
Herning Gymnasium: Ikke svaret. – Heart: Afbud.
Holstebro Gymnasium og HF: Sarah Brems Thayer. Afbud: Mads Fjendsbo. – Holstebro Museum: Afbud: Ann Bodilsen, Helle Sigh.
UCH: Afbud: Mette Quist. – Holstebro Kunstmuseum: Afbud: Peter Haarby (ny udstilling).
Lemvig Gymnasium: Afbud: Bo Larsen. – Lemvig Museum:Afbud: Inger Bjørn Knudsen (positive mails fra begge).
Nr. Nissum Seminarium/HF: Kirsten Bak Andersen. – Museet for Religiøs Kunst: Afbud, barsel.
Skive Gymnasium & HF: Afbud: Bente Beck Sørensen, Kristine Kortnum. – Muserum/Museum Salling: Steen Chr. Steensen (har svaret efterfølgende, positiv), Mette Dyrby, orlov.
Viborg Gymnasium & HF: Henrik Damgaard Andersen. – Skovgaard Museet: Afbud (besøg fra Mærsk Fonden).
Mercantec: Afbud. – Viborg Museum: Rikke Johansen Smidt.
Struer Statsgymnasium: Majken Miller, Erling Høiberg. – Struer Museum: Ikke svaret.
Viborg Gymnasium & HF: Henrik Damgaard Andersen. – Blicheregnen, Thorning: Anja Høegh.

1) OP/JB bød velkommen til de fremmødte.
Anja Høegh, som er leder af afdelingen Blicheregnen i Thorning bød velkommen til museet og gav en kort præsentation.
Samarbejde og forløb: Meget af efteråret har været præget af  OK 13, hvad skal man, tælle timer? Derfor ikke mange forløb i gang, det er svært at engagere sig i projekter, og der er mange ting lærerne skal deltage i.
2) Samarbejder og forløb: Anja Høegh fortalte om Museum Silkeborg Blicheregnens projekt med en ny hjemmeside om Blicher og hans forfatterskab. Udviklingen af hjemmesiden sket i et samarbejde med elever fra Viborg Katedralskole og Viborg Gymnasium, (Silkeborg Gym. er også blevet kontaktet, men uden resultat). Adressen er: http://www.blicher-nu.dk/  Anja orienterede om sidens indhold, formål og muligheder i undervisningen. – Henrik D. Andersen vil sprede budskabet via Historielærerforeningen.
Erling og Majken vil lave en artikel om Blicheregnen til Dansklærerforeningen.
Sarah B. Thayer: Planer om et forløb om Kold Krig med inddragelse af den ”hemmelige” bunker ved Gymnasiet.
Kirsten B. Andersen: Samarbejder med Museet for Religiøs Kunst (Gert Rathje).

I forbindelse med diskussioner om mulige AT-forløb foresloges det, at intrface tænker på oplæg til, hvordan der undervises i Innovation som et muligt samarbejdsprojekt.

Husk: Hvis kolleger skal have glæde af inspiration til egne forløb og museerne flere unge ind i udstillingerne, er det vigtigt at museer og skoler uploader projekter og materiale til www.intrface.dk – eller sender det til jb@horsensgym.dk

Sekretariatet havde lavet en årsrytme, som kan være en hjælp når et forløb skal planlægges. Hvornår er der plads i skema og museumsarbejde?

Ole P. præsenterede en folder om intrface, som er sendt ud til deltagerne. I den præsenteres og forklares intrface-konceptet og dets muligheder. Alle fik en stak med hjem. Folderen ligger som PDF på www.intrface.dk
Vigtigt for samarbejdet i intrface:
1) Der skal være ledelsesopbakning på både skole og museum til intrface! Deltagelse i intrface synliggøres på institutionens hjemmeside!  Foreningens bestyrelse består af rektorer og museumsledere, og herfra opfordrer man i fora til, at samarbejdet prioriteres.
2) Der skal være kontaktpersoner – helst to – på skole/museum! Navne og mail adresse på disse kontaktpersoner
vil intrface-sekretariatet indhente snarest!

3) Et godt samarbejde starter med et ordentlig kendskab til hinandens institutioner og arbejdsvilkår. Også for at eleverne får set museet som arbejdsplads.

4) intrface forløb skal kunne vinges af og helst benyttes i eksamenssammenhæng.

Kort omkring skolereform, OK13 og Skoletjenesteorganisationen i fire store byer, Aalborg, Esbjerg, Fredericia og Randers.
Som afslutning på mødet gav Anja H. en rundvisning i museets samlinger, og fortalte om nye planer for opstilling af udstillingen.

Foreningen holder generalforsamling 8. maj 2014.

Ole Puggaard. Jens Bønløkke.
foreningen intrface, Gasvej 17 – 19, 8700 Horsens – www.intrface.dk – 4011 0155

 

Referat fra klyngemøde i foreningen intrface afholdt 15. januar på Aarhus Katedralskole og Kvindemuseet. Klynge midt 2.
Inviterede.
Viby Gymnasium: Ikke svaret, vil blive kontaktet. – Antikmuseet: Vinnie Nørskov.
Rønde Gymnasium og HF: Sven Gaardbo. – Dansk Landbrugsmuseum: Jens Aage Søndergaard.
Aarhus Katedralskole: Johnny Sørensen. Karen Vibe-Pedersen. Niels Jørgensen. Lene Ipsen. – Moesgaard Museum: Thomas Brandt Fibiger.
Marselisborg Gymnasium: Afbud fra Jens Aa. Rasmussen. – Kvindemuseet: Bodil Olesen, Katrine Johnsen, Julie Rokkjær Birch.
Paderup Gymnasium: Janni Skovvang. Anne-Mette Munk Marker. – Herregaardsmuseet: Nick Schaadt.
Randers Statsskole: Afbud: Lene Feldstein, Rita Houmann. Museum Østjylland: Afbud: Inger Marie Hyldgaard.
Aarhus Tech: Afbud: Margrethe Kofoed Jensen.
Tradium Randers: Anne Frøkiær, Lone Nørdam Jespersen. – Randers Kunstmuseum: Ikke svaret.
Egaa Gymnasium: Kirsten Skov, Lise Hansen. – Science Museerne/Steno: Kamma Lauridsen.

1) OP/JB bød kort velkommen til mødet.
Johnny Sørensen bød velkommen til Katedralskolen, og præsenterede kort skolen og dens historie.
Ole P. præsenterede den nye folder om intrface, som er sendt ud til deltagerne. I den præsenteres og forklares intrface-konceptet og dets muligheder. Alle fik en stak med hjem. Folderen ligger som PDF på www.intrface.dk
2) Runde på samarbejde og forløb: Meget af efteråret har været præget af  OK 13, hvad skal man, tælle timer? Derfor ikke mange forløb i gang, det er svært at engagere sig i nye projekter, og der er mange ting lærerne skal deltage i.
Tradium Randers/Randers Kunstmuseum har lavet et projekt med video-kunst.
Egaa Gym/Science Museerne har et projekt på vej i forbindelse med åbningen af de nye Væksthuse og nyt formidlingscenter i 2014.
Moesgaard (Thomas): Om et etnografisk UNESCO-projekt, som er gennemført med Tørring Gym. og Bjerringbro Gym. Afsluttes i foråret 2014. Se dette link: http://unescosamlingerne.dk/nyheder/unesco-samlingerne-p%C3%A5-gymnasier
Kvindemuseet – velkomst ved Bodil Olesen, som præsenterede museets to nye formidlingsmedarbejdere: Katrine Johnsen og Julie Rokkjær Birch. – Derefter præsenterede Katrine Johnsen museets planer med at styrke samarbejdet med skoler igennem en udbygning af skoletjenesten, og indretning af studiepladser til besøgende grupper. Huset og samlingerne skal bruges af de unge, og kendskabet til kvinde- og kønshistorie skal udbredes. Tema i 2014: Kroppen – og fritidskulturens opståen.
Bodil Olesen viste rundt i Kvindemuseets samlinger, og vi fik et kig ”bag kulisserne” og en snak om registrering, bevaring og formidling og museets praksis på disse områder. – Spændende!

I forbindelse med diskussioner om mulige AT-forløb foresloges det, at intrface tænker på oplæg til, hvordan der undervises i Innovation som et muligt samarbejdsprojekt.

Husk: Hvis kolleger skal have glæde af inspiration til egne forløb og museerne flere unge ind i udstillingerne, er det vigtigt at museer og skoler uploader projekter og materiale til www.intrface.dk – eller sender det til jb@horsensgym.dk

Sekretariatet havde lavet en årsrytme, som kan være en hjælp når et forløb skal planlægges. Hvornår er der plads i skema og museumsarbejde?

Vigtigt for samarbejdet i intrface:
1) Der skal være ledelsesopbakning på både skole og museum til intrface! Deltagelse i intrface synliggøres på institutionens hjemmeside!  Foreningens bestyrelse består af rektorer og museumsledere, og herfra opfordrer man i fora til, at samarbejdet prioriteres.
2) Der skal være kontaktpersoner – helst to – på skole/museum! Navne og mail adresse på disse kontaktpersoner
vil intrface-sekretariatet indhente snarest!

3) Et godt samarbejde starter med et ordentlig kendskab til hinandens institutioner og arbejdsvilkår. Også for at eleverne får set museet som arbejdsplads.

4) intrface forløb skal kunne vinges af og helst benyttes i eksamenssammenhæng.

 

Kort omkring skolereform, OK13 og Skoletjenesteorganisationen i fire store byer, Aalborg, Esbjerg, Fredericia og Randers.

 

Foreningen holder generalforsamling 8. maj 2014.

Ole Puggaard. Jens Bønløkke.
foreningen intrface, Gasvej 17 – 19, 8700 Horsens – www.intrface.dk – 4011 0155

 

Referat fra klyngemøde i foreningen intrface afholdt 13. januar på Museum Silkeborg. Klynge midt 1.
Inviterede.
Bjerringbro Gymnasium: Ikke aktivt medlem. – Energimuseet: Erik Jørgensen.
Horsens Gymnasium: John Pedersen. – Danmarks Industrimuseum: David H. Olsen, Trine Antvor.
Horsens Statsskole: Tilmeldt men nåede ikke frem. – Horsens Museum/Fængslet: Maria B. Briese, Charlotte G. Andersen.
Tørring Gymnasium: Ella Schack Østergaard. – Horsens Kunstmuseum/Museum Horsens: Afbud fra Julie H. Møller.
Ikast-Brande Gymnasium: Afbud fra Lene Poulsen. – Museum Midtjylland: Tinna Møbjerg.
Silkeborg Tekniske Skole: Frithiof Qvistgaard. – Museum Silkeborg: Anja Høegh Gjerløv.
Skanderborg Gymnasium: Afbud fra Morten Munk. – Skanderborg Museum: Charlotte Abildgaard Poulsen.

1) OP/JB bød velkommen til de fremmødte, som nåede frem trods sne og glatte veje.
Anja Høegh, som er leder af afdelingen Blicheregnen i Thorning bød velkommen til museet og gav en kort præsentation.
Samarbejde og forløb: Meget af efteråret har været præget af  OK 13, hvad skal man, tælle timer? Derfor ikke mange forløb i gang, det er svært at engagere sig i projekter, og der er mange ting lærerne skal deltage i.
2) Samarbejder og forløb: Anja Høegh fortalte om Museum Silkeborg Blicheregnens projekt med en ny hjemmeside om Blicher og hans forfatterskab. Udviklingen af hjemmesiden sket i et samarbejde med elever fra Viborg Katedralskole. Adressen er: http://www.blicher-nu.dk/  Anja orienterede om sidens indhold, formål og muligheder i undervisningen.
Ella S. Østergaard, Tørring gymnasium orienterede om et afviklet forløb med Horsens Kunstmuseum om en Christian Lemmerz udstillingen: Eine Gruppenausstellung. Tema: Udstillingsprincipper i Teori og Praksis.
Charlotte A. Poulsen, Skanderborg Museum: God kontakt til byens gym. (Morten Munk og andre). Historielærere har været på besøg på Museet. Plan om en fremtidigt stort projekt med 1.g. Museets bunkere (også Kold-krigs bunkeren) åbner snart og kan besøges, og de kan indgå i projekter.
Maria Berg Briese, Horsens Museum/Fængslet: Orienterede om Fængselsmuseets tilbud til hele uddannelsessektoren, som museet arbejder målrettet på at få etableret samarbejder med. Hun orienterede om ny hjemmeside, som er udviklet til uddannelsesbrug, og som indeholder et hav af muligheder for undervisningsforløb i mange fag. Adressen er: http://ejail.dk/
Prøv den! Den indeholder meget materiale!
I forbindelse med diskussioner om mulige AT-forløb foresloges det, at intrface tænker på oplæg til, hvordan der undervises i Innovation som et muligt samarbejdsprojekt.

Husk: Hvis kolleger skal have glæde af inspiration til egne forløb og museerne flere unge ind i udstillingerne, er det vigtigt at museer og skoler uploader projekter og materiale til www.intrface.dk – eller sender det til jb@horsensgym.dk

Sekretariatet havde lavet en årsrytme, som kan være en hjælp når et forløb skal planlægges. Hvornår er der plads i skema og museumsarbejde?

Ole P. præsenterede en folder om intrface, som er sendt ud til deltagerne. I den præsenteres og forklares intrface-konceptet og dets muligheder. Alle fik en stak med hjem. Folderen ligger som PDF på www.intrface.dk
Vigtigt for samarbejdet i intrface:
1) Der skal være ledelsesopbakning på både skole og museum til intrface! Deltagelse i intrface synliggøres på institutionens hjemmeside!  Foreningens bestyrelse består af rektorer og museumsledere, og herfra opfordrer man i fora til, at samarbejdet prioriteres.
2) Der skal være kontaktpersoner – helst to – på skole/museum! Navne og mail adresse på disse kontaktpersoner
vil intrface-sekretariatet indhente snarest!

3) Et godt samarbejde starter med et ordentlig kendskab til hinandens institutioner og arbejdsvilkår. Også for at eleverne får set museet som arbejdsplads.

4) intrface forløb skal kunne vinges af og helst benyttes i eksamenssammenhæng.

 

Kort omkring skolereform, OK13 og Skoletjenesteorganisationen i fire store byer, Aalborg, Esbjerg, Fredericia og Randers.

 

Foreningen holder generalforsamling 8. maj 2014.

Ole Puggaard. Jens Bønløkke.
foreningen intrface, Gasvej 17 – 19, 8700 Horsens – www.intrface.dk – 4011 0155