Naturvidenskabelig faggruppe

Konsekvenser af udretning og tilbagesnoning af Skjern Å

Konsekvenser af udretning og tilbagesnoning af Skjern Å

 

Teaser

1. hf klasse deltog med naturvidenskabelig faggruppe hvor fagene biologi, kemi og naturgeografi indgår.
Klassen havde arbejdet med de grundlæggende begreber indenfor økologi, kemiske stoffer og landskabsdannelser inden vi tog på ekskursion til mange lokaliteter ved Skjern Å og til museet i Skjern, og så hvordan teorien passede med naturen.
Naturvejleder og museumleder for museet deltog i ekskursionen og fortalte og forklarede om det vi så.

 

Partnerskab

Vestjysk Gymnasium Tarm og HF og Ringkøbing-Skjern Museum

Fag

Biologi, Kemi, Naturgeografi, Naturvidenskabelig faggruppe

Årgang og evt. studieretning

1.hf

 

I naturvidenskabelig faggruppe skal fagene biologi, kemi og naturgeografi arbejde sammen.
I biologi har kursisterne arbejdet med de økologiske grundbegreber, fotosyntese og respiration, fødekæder, stofkredsløb.
I kemi har de lært om atomer, molekyler og ionforbindelser, især med henblik på de biologisk interessante stoffer.
I naturgeografi er der blevet arbejdet med kortlæsning, landskabsdannelse, natursyn.

Da de grundlæggende faglige forudsætninger var på plads tog vi på Ekskursion til Skjern Å, hvor vi så på landskabsdannelsen, hvor åen lå før udretning og tilbagesnoning, dyre- og planteliv, Provstgårds hus, naturcenter, fugletårn, samt museet i Skjern som fortæller om projektet med udretningen af åen i 1960’erne og tilbagesnoningen som startede i slutningen af 1990’erne og blev færdig i 2003.

Kursisterne arbejdede efterfølgende i grupper om et delemne – nævnt under opgaver.
De udarbejdede power point præsentationer som skal fremvises på museet i Skjern til foråret 2010.

Produktkrav

Power point præsentationer

Opgaver

Klassen valgte et af følgende emner og arbejdede i grupper:

Næringssalte – Udvaskning før og efter udretning/tilbagesnoning af åen

Laks – Laksebestanden før og nu, Åen ledes udenom Hestbæk sø

Odder – Odderbestanden før og nu

Provstgårds hus – At leve af naturen

Fugle – Fuglebestanden før og nu

Landskabet – Udvikling af landskabet, Aflejring af partikler ved å-mundingen

Ringkøbing Fjord – Konsekvenser af udretning af åen

Naturligt eller menneskeskabt landskab – Hvad ville der ske hvis området ikke blev plejet

Natursyn og anvendelse af Skjern enge – Tivoli kontra natur