Kursus i museologi og innovation

Foreningen intrface tilbyder medlemmerne er der blevet organiseret et heldagskursus i museologi + innovation.
Undervisere på kurset er lektor Torben Benoni og lektor Lise Mark fra Egå Gymnasium. Kurset henvender sig både til lærere og museumsformidlere og -inspektører. Lise og Torben har skrevet en manchet med en kort beskrivelse af kurset, hvis ordlyd findes nedenfor.
Kurset gennemføres tre gange med base på tre forskellige museer.
Første kursus var mandag, den 2. marts og foregik på Steno Museet i Århus.
Næste kursus er mandag, den 7. september og har base på Museum Østjylland.
Tredje kursus er mandag, den 28. september og har base på Holstebro Museum.
Foreningens overskud dækker undervisernes honorar. Der er dog en deltagerbetaling på kr. 200, som dækker forplejning, og deltagere afholder selv kørselsudgifter.
Tilmelding til kurset foregår ved at sende en tilmeldingsmail til mig st@horsensgym.dk senest mandagen inden kursusstart på det kursus, man vælger. I emnelinjen på mailen skrives “Tilmelding til museologikursus [datoen for kurset + navnet på museet]”.
Deltagelse i kurset vil også være oplagt for kolleger, som endnu ikke har været aktive i intrface partnerskabssamarbejdet – som en indføring i museologi og innovation og som en introduktion til den måde, intrfacere arbejder på.

Her nedenfor er en kort beskrivelse af kurset:

Dette kursus giver en indføring i museologiske grundprincipper og i det at analysere et museums udstillings- og formidlingspraksis. Kurset veksler mellem teorioplæg og konkrete hands-on-workshops i de lokale museers samlinger, så deltagerne med det samme får afprøvet teorien i praksis.
Kurset henvender sig både til garvede intrfacere og til nytilkomne undervisere og museumsmennesker, der vil mere med museumsbesøg og samarbejde omkring unge end de allerede gør
Kurset vil give undervisere og museumsmennesker muligheder for at samarbejde meningsfyldt omkring:
 • Nyt blik på og fælles sprog om udstillingsformidling
  Undervisere og elever kan ud over det faglige udbytte de får ved museumsbesøget få redskaber til kvalificeret at aflæse, vurdere og give forslag til ændringer i museets måde at præsentere viden på.
  Museumsmennesker kan få inspiration til, hvordan de kan målrette dialogen med de besøgende gymnasier, så de får målgruppens konkrete feedback på egen udstillings- og formidlingspraksis i et museumsfagligt sprog. Denne feedback kan kombineres med opgaver, hvor elever giver helt konkrete forslag til forbedring og dermed giver museet et nyt blik på egen udstillingsformidling.

 

 • Et konkret undervisningskit med skabeloner direkte til brug for lærere og museumsmennesker
  På kurset får deltagerne et ”elevkit”, som let kan tilpasses undervisningsforløb på ethvert museum
  Kittet indeholder opgaver til udstillingsanalyse, kommunikationsstrategier, samt diskussionsopgaver der lægger op til, at eleverne giver museet kvalificerede forbedringsforslag og dermed værdifuld feedback på, om udstillingen virkede efter hensigten og ramte målgruppen.

 • Inspiration til hvordan museologiforløb kan inddrage innovation, herunder AT med innovation
  Hvis et museum beder elever om at give et forslag til nytænkning af en udstilling/udstillingsområde, har en ekstern samarbejdspartner bestilt et innovativt, værdiskabende løsningsforlag i den forstand man forstår begrebet i Almen Studieforberedelse. Dette er et godt eksempel på, hvordan partnerskaber kan udvikle forløb med høj faglighed og eksamensrelevans. Innovation kan indgå på forskellige niveauer i samarbejdet mellem gymnasiet og museerne, og kursusholderne giver eksempler fra egne projekter på, hvordan partnerne kan udvikle forløb med museologi, ikke mindst i Almen Studieforberedelse med Innovation.