Museologisk forskningsprogram, Institut for Kommunikation og Kultur,

Aarhus Universitet

“Der er i programmet en fælles forskningsmæssig interesse for museet som samfundsmæssig organisation og dens kommunikation med omverdenen i et historisk og aktuelt perspektiv.

Fælles for en del af de tilknyttede forskere er interessen for og erfaringer med at samarbejde med eksterne partnere og udvikle modeller for forskningsprojekter mellem universitet, museer, uddannelsestilbud (bl.a. grundskole og gymnasiet) og andre kulturinstitutioner…” (fra Profilsiden om programmet https://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/museologisk-forskningsprogram/profil

Siden forskningsprogrammets opstart har Foreningen intrface været i aktivt netværk med det. Bl.a. i forbindelse med udgivelse af empiriske forskningsartikler med fokus på foreningens aktiviteter i form af lærende samarbejder mellem gymnasier og museer og pædagogisk og didaktisk nytænkning af læringspotentialet i grænsefladen mellem de to læringsmiljøer.

ASTRA* Det nationale naturfagscenter 

Siden 2020 har Foreningen intrface og Astra* været i netværk sammen. Flere gange er Foreningen intrface’s aktiviteter blevet omtalt i ASTRA* Nyhedsmail. Via følgende link kan du læse som ASTRA*s mange aktiviteter, bl.a. Nyhedsbrevet. https://astra.dk/

HistorieLab – Det nationale videncenter for historie- og kulturarvsformidling 

Fra 1.4.2016 og fire år frem samarbejdede Foreningen intrface med HistorieLab – Det nationale videncenter for histore- og kulturarvsformidling i Jelling. Via følgende link kan du læse om centrets mange aktiviteter, bl.a. efteruddannelse for gymnasielærere og museumsmedarbejdere http://historielab.dk/

 

Skoletjenesten / Videncenter for eksterne læringsmiljøer 

Siden 1.11.2017 har Foreningen intrface og Det nationale skoletjeneste været i løbende kontakt. Via følgende link kan du læse om netværkets aktiviteter http://skoletjenestenetvaerk.dk/