Årshjul

 

 

AKTIVITET DATO YDERLIGE OPLYSNINGER
Årsmøde og Generalforsamling 2024 Kl. 11.30 – 16.00, 18.3.2024

Museum Ovartaci, Aarhus

Bestyrelsesmøder

Kl. 8.30 – 9.30, 31.3.2023

Online

Kl. 9.00 – 11.00, 8.5.2023

Erstattet af orientering fra sekretariatet

Kl. 9.00 – 11.00, 21.8.2023 

Midtbyens Gymnasium

Kl. 9.00 – 11.00, 13.11.2023 

Midtbyens Gymnasium

Medlemsmøder 2023

Sparring om udviklingsprojekter og ansøgninger, efter behov
Fyraftensmøder, pædagogiske dage, museumssafari, partnerskabsmøder og rekvirerede besøg Løbende, efter behov, bestilles hos Sekretariatet, tlf. 4020 0055 
Udviklingspulje 2023-2024

Lukket – Ansøgningsfristen var kl. 12, 24. maj 2023