Årshjul

, ,  

AKTIVITET DATO YDERLIGE OPLYSNINGER
Årsmøde og Generalforsamling 2024 Kl. 11.30 – 16.00, 15.4.2023

Museum Ovartaci, Aarhus

Bestyrelsesmøder

Kl. 9.00 – 11.00, 8.11.2023

 Antikmuseet

Ekstraordinært bestyrelsesmøde Kl. 13.00 – 14.00, 1.3.24

 Online 

Kl. 9.00 – 11.00, 29.4.24

 Museum Østjylland

 

 

Medlemsmøder 2023

Sparring om udviklingsprojekter og ansøgninger, efter behov
Fyraftensmøder, pædagogiske dage, museumssafari, partnerskabsmøder og rekvirerede besøg Løbende, efter behov, bestilles hos Sekretariatet, tlf. 4020 0055 
Udviklingspulje 2023-2024

Lukket – Ansøgningsfristen var kl. 12, 24. maj 2023