Udviklingspulje

Om intrface Udviklingspulje 2023-2024

Bestyrelsen ved Foreningen intrface har besluttet, at der afsættes kr. 100.000,00 til foreningens Udviklingspulje. Udviklingsmidler kan søges i portioner af kr. 25.000 pr. partnerskab efter nærmere kriterier (se nedenfor). Ønsker man at søge, får man en ansøgningsskabelon ved at skrive til st@intrface.dk.

Puljemidlerne kan kun søges af to intrface medlemmer, som enten allerede er i partnerskab eller gennem udviklingsprojektet etablerer et nyt partnerskab. Et af de to medlemmer skal stå som projektejer. Midlerne skal gå til løn til de personer, som udfører projektet, og – med mindre andet er aftalt mellem dem – deles ligeligt mellem partnerne

Udviklingen og gennemførelsen af projektet skal ske i løbet af skoleåret 2023-2024 og afsluttes regnskabsmæssigt senest den 30. juni 2024.

Krav og kriterier

  • Udviklingsprojektet skal have fokus på faglige, museumsbaserede aktiviteter, som fremmer elevernes trivsel og fællesskab.
  • Projektdeltagerne sikrer så vidt muligt, at der kommer presseomtale af projektet.
  • Der henvises til Foreningen intrface i alle omtaler af projektet, også på projektdeltageres websider.
  • Egenfinansieringen er 25%.
  • Formidlingskrav:
  • Skriftligt: Efter endt projekt og evaluering skrives der en 1-2-siders formidlingstekst om forløbet, som vi vil sende i en nyhedsmail til foreningens medlemmer. Ligesom ved almindelige intrface-forløb skal der desuden udfyldes en forløbsskabelon, som vi lægger på intrface.dk
  • Mundtligt: Partnerskaber holder oplæg om det gennemførte projekt til foreningens årsmøde 2025.

Ansøgningsfrist

Kl. 12.00, den 24. maj 2023 er ansøgningsfristen. Ansøgningsskabelonen sendes til st@intrface.dk.  Den må ikke overstige to A4-sider. Budgettet tæller ikke med i de to sider og vedhæftes særskilt.

Husk: Ansøgningen skal dateres og underskrives af ledelsen ved både udviklingsprojektets hjemsted (projektejer) og partnerinstitutionen.

Ansøgere får skriftlig besked om godkendelse eller ikke-godkendelse senest den 23. juni 2023.

Støttemidlerne udbetales efter endt projekt og efter indsendelse og godkendelse af projektregnskab. Projektregnskabet skal indsendes senest den 30. juni 2024.

Evt. overskydende midler i Udviklingspuljen går videre til det efterfølgende års Udviklingspulje.