Billedkunst

Atombomben – og det der fulgte

Atombomben – og det der fulgte

 

Teaser

Eleverne arbejdede tværfagligt med at kontekstualisere og perspektivere den model af Hiroshima-atombomben, som står på Steno Museet.

Atombombeprojektet resulterede i to udstillingselementer, som blev udstillet i tre måneder på Steno Museet i udstillingen om atombomben. Det ene var en tavle til “køleskabspoesi”, hvor man kunne skrive sine egne digte med magnetiske “ordbrikker”.

Det andet var en skærm med en samling multimediepræsentationer vedr. atombomben og den kolde krig.

Eleverne arbejdede med emnet i forskellige fag, og derfor giver præsentationerne, som vistes i uredigeret form,
mange forskellige vinkler på den spændende og komplekse historie.

(omskr. fra Stenomusen juni 2009)

 

Partnerskab

Egå Gymnasium og Science Museerne, Aarhus Universitet

Fag

Billedkunst, Dansk, Fysik, Historie, Museologi

Årgang og evt. studieretning

 


 

Eleverne arbejdede tværfagligt med at kontekstualisere og perspektivere den model af Hiroshima-atombomben, som står på Steno Museet.

Atombombeprojektet resulterede i to udstillingselementer, som blev udstillet i tre måneder på Steno Museet i udstillingen om atombomben. Det ene var en tavle til “køleskabspoesi”, hvor man kunne skrive sine egne digte med magnetiske “ordbrikker”.

Det andet var en skærm med en samling multimediepræsentationer vedr. atombomben og den kolde krig.

Eleverne arbejdede med emnet i forskellige fag, og derfor giver præsentationerne, som vistes i uredigeret form,
mange forskellige vinkler på den spændende og komplekse historie.

Læs omtalen af projektet s. 6-7 i Stenomusen juni 2009.


Produktkrav

Multimedia produkter, køleskabspoesi

Opgaver

Kommer

Museets Materialer

Kommer

Lærerens Materialer

Kommer

Galleri

Elever fra Egå Gymnasium i gang med at finde frem
til ord til opgaven “Køleskabspoesi” i f m projektet
om atombomben, lavet i samarbejde med Steno
Museet.

Eksempel på køleskabspoesi, opstillet på Steno
Museet.

Egå elever præsenterer deres formidlingsbidrag til udstillingen af atombomben
på Steno Museet.

(alle billeder taget fra Stenomusen juni 2009)

Bygningens fortælling – fra Aristoteles til Carl Petersen

Bygningens fortælling – fra Aristoteles til Carl Petersen

 

Teaser

Et forløb, der især handler om at sammenligne Carl Petersens æstetik med Aristoteles og antikkens indflydelse på nyklassicismen med udgangspunkt i Faaborg museum og Carl Pedersens egne foredrag.

Partnerskab

VUC Fyn og Faaborg Museum PARTNERSKABET ER IKKE LÆNGERE AKTIVT.

Fag

Billedkunst

 

 

På første undervisningsdag 23 indledes med en introduktion af billedkunst generelt og det kommende projekt på Faaborg museum, hvor kursisterne hurtigt vises rundt i hele museet incl. samtids udstillingen . Samtidig introduceres de til forskellige kunstneriske fremtrædelsesformer: maleri, akvarel, tegning, skulptur og installation, samt forskellige gengivelsesstrategier.

 

Produktkrav

En udstilling

Opgaver

Bygningen og udstillinger

Galleri

Danmark dejligst - hvordan?

Danmark dejligst – hvordan?

 

Teaser

Danmark dejligst, – hvordan?

Skovgaard Museets udstilling efteråret 2010 hedder Danmark dejligst. Men hvordan viser P.C. Skovgaard os Danmark som dejligst? Og hvorfor?

 

I starten af 1800-tallet ændrede landskabsmaleriet status fra underordnet kunstgenre til at repræsentere det kunstnerisk ypperligste motiv. Nu var det landskabet, der repræsenterede borgernes, – og ikke kongens eller adelens – følelser for nationen.

 

Partnerskab

Viborg Gymnasium og HF og Skovgaard Museet

Fag

Billedkunst, Dansk, Historie

Årgang og evt. studieretning

Danmark dejligst, – hvordan?

Skovgaard Museets udstilling efteråret 2010 hedder Danmark dejligst. Men hvordan viser P.C. Skovgaard os Danmark som dejligst? Og hvorfor?

I starten af 1800-tallet ændrede landskabsmaleriet status fra at være en underordnet kunstgenre til at repræsentere det kunstnerisk ypperligste motiv. Nu kunne hverken fyrsteportrættet eller historiemaleriet udtrykke essensen af national identitet. Nu var det landskabet, der repræsenterede borgernes, – og ikke kongens eller adelens – følelser for nationen. Hvorfor var det på lige dét tidspunkt vigtigt, at vise Danmark så dejligt som muligt? Naturen, landskabet og særligt bøgeskoven bliver hos P.C. Skovgaard ikke blot portrætter af naturen men også eksponent for den nationalliberale bevægelse blandt politikere, videnskabsmænd og kunstnere, der baner vejen for et spirende folkestyre. Udstillingens bærende tema ”Skovens demokratiske rum” fremhæver dette aspekt i Skovgaards landskabsmalerier.

P.C. Skovgaard var del af kredsen af borgere, præster og videnskabsmænd, der arbejdede for et folkestyre i Danmark. Et eksempel: Udvalgte landskabsmalerier af P.C. Skovgaards kan tolkes som billeder på den danske nationalstats demokratiseringsproces i 1800-tallet. Landskabsmalerierne repræsenterer således meget andet end bøgetræer og skovsøer. P.C. Skovgaards landskaber er dybt forankrede i bestræbelserne på at visualisere det danske folks nationalkarakter. Dette er synligt gennem hans malerier fra ture rundt i Danmark, der bl.a. skildrer egnes særlige karakteristika. Af og til var oldtidens mindesmærker i fokus, men i mange stemningsfyldte værker fremstiller P.C. Skovgaard naturen og landskabet som politiske, romantiske og religiøse spejlbilleder på menneskets eksistens.

Udstillingen Danmark dejligst viser mange forskellige bud på, hvordan P.C. Skovgaard opfattede Danmark som dejligst. Disse præsenteres i ovennævnte temaer. I forhold til Intrface-samarbejdet med VGHF er tanken at Skovgaard Museet kan supplere og gennem udstillingen bidrage til elevernes 1.g – opgave. Til hvert tema har museet udvalgt ét værk som repræsentativt. Undervisningsmaterialerne tænkes sammensat af følgende muligheder, der kan kombineres:

 1. Omvisning: Klassen kommer til en omvisning af ca. en times varighed. Efter en 20 minutters introduktion til udstillingens 5 temaer er eleverne blevet bekendte med de hovedværker, der er udvalgte som repræsentative for udstillingens enkelte temaer. Klassen deles i 5 grupper, der nu fordyber sig i 1.g-opgavens valgte temaer: En eller to grupper arbejder med skovens demokratiske rum, en gruppe arbejder med natursyn, en gruppe arbejder med kønsroller osv. Hver gruppe tager udgangspunkt i ét værk. Efter 15 minutters arbejde ud fra et spørgeark, fremlægger grupperne for hinanden og suppleres af formidleren. Omvisningen giver alle elever mulighed for en god og overordnet introduktion til forskellige aspekter af det romantiske landskab.
 2. Breve. Til alle temaer får eleverne adgang til originale breve i kopi og transskription som 1. håndskilde til værket. Museet udvælger en række breve, der direkte gennem kunstnerens egne ord eller gennem personer tæt på kunstneren (malerkolleger, familie, mæcener) – udtrykker holdninger til og tanker omkring de udvalgte temaer for 1.g.-opgaven.
 3. Rådgivning: En opgave for eleverne kan være at formulere minimum et relevant spørgsmål, de ønsker besvaret af en kunsthistoriker på museet. Dermed motiveres eleverne til aktivt at bruge museet i forbindelse med opgaven. De får ansigt på en medarbejder og får personlig service i forhold til deres egen opgave. Museets medarbejdere skal ikke fungere som opgavevejledere, men som fagkonsulenter for de unge. Eleverne kan henvende sig med kunstspecifikke spørgsmål og få hjælp og inspiration til at arbejde videre. Den egentlige opgavevejledning foregår naturligvis i gymnasiets regi

   Fem tilgange til om dansk national romantik

Billedhenvisninger: Der kan downloades pdf””er med alt materiale samt billedgengivelser i feltet OPGAVER under dette felt

 • Natursyn:

P.C. Skovgaard var tidligt knyttet til en af de væsentligste danske naturvidenskabelige forskere, hans senere svigerfar Joakim  Frederik Schouw. P.C. Skovgaard illustrerede omkring i 1849 en af Schouws senere botaniske afhandlinger. Man opfattede et naturvidenskabeligt blik som en forudsætning for at skabe kunsten.

Værker:

Udsigt over havet fra Møns Klint, 1850, Skovgaard Museet, inv. nr. 19.426

Dette vue fra en skrænt ved Møns Klint var et yndet motiv i tiden. Det blændende højlys på Sommerspiret i baggrunden fremstiller klinten som en smuk genstand frem for vild natur. Bøgetræernes svale skygge modsvarer den skarpe sommervarme.

Udsigt over havet fra Taleren på Møns Klint, 1851. Tilhører Fuglsang Kunstmuseum

Her synes Skovgaard at have fokus på den oldgamle klints mægtighed. Det stejle fald ned mod kysten kan nok skabe sug i maven, men i baggrunden tager det spejlblanke hav lidt af dramatikken.

 

 • Køn og identitet:

 Kønsdifferencer, som de kommer til udtryk i samtiden. Kvinder og børn blev oftest skildret i rekreative og familieorienterede situationer.

Værker:

Stuen i Vejby, 1842,Skovgaard Museet, inv. nr. 14.563

Skovgaard malede ofte små skitseagtige fremstillinger af daglige situationer i selskab med familien. Her er det kunstnerens mor og søster Wilhemine samt jomfru Broe, der sysler med broderi o. l. i kunstnerens barndomshjem.


En sommerdag
, 1846, tilhører Horsens Kunstmuseum

Billedet fremstiller næsten en genre-scene, hvor børnene leger i forgrunden, mens kvinderne pakker madkurven ud og mændene arbejder i baggrunden, alt iscenesat i et idyllisk sommerlandskab.

 • Det demokratiske landskab.

Det nationalromantiske landskab, hvor fokus på den særligt danske natur udtrykker Danmarks identitetsdannelse som nationalstat med et nyt folkestyre på vej.

Værker:

Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen 1857. Tilhører Statens Museum for Kunst.

Iselingen var samlingssted for tidens åndsliv, digtere, musikere og nationalliberale politikere, f.eks. C.C. Hall, D.G. Monrad, Orla Lehmann og Carl Plough.

Parti fra udkanten af Tisvilde Skov, 1845, Skovgaard Museet, inv. nr. 10.175

Værket var Skovgaards afgangsværk fra Kunstakademiet. I årene forinden tiltager den politiske uro i store dele af Europa. Den politiske situation i Danmark var tiltagende urolig og det spejler sig bl.a. i værkets vejrlig, hvor uvejret strides med et kig til den håbefulde blå himmel.

 

   Politisk propaganda.

Iscenesættelse af den danske natur med fremstilling af det danske landskab som det ideale landskab. Skovgaard har valgt motiver og historiske bygningsværker fra forskellige steder i landet.

Værker:

Højerup Kirke er næsten skjult bag vild natur, mens udsigten fra Frederiksborg Slot viser en menneskeskabt slotspark). Hvilke bygninger er repræsenterede? Kirken (religionen), tårnet (Danmarks oldtid), Frederiksborg slot (kongemagten) og hvilken betydning får naturen i forhold til de valgte bygningsværker?

Trilogien Højerup Kirke ved Stevns Klint, Gåsetårnet i Vordingborg (begge tilhører Statens Museum for Kunst) og Udsigt fra Frederiksborg Slot (tilhører Ordrupgaard Malerisamling).

Serien er malet til P.C. Skovgaards onkel som udsmykning i anledning af onklens bryllup. Kombinerer studierne af betydningsfulde bygningsværker i Danmark med karakteristikker af den danske natur. Overvejelser i forbindelse med serien er naturens tilstand (vild eller ”tæmmet”) i samspil med den åndshistoriske udvikling i Danmark, nærmest som en hyldest til nationen Danmark. Serien er samlet set et kraftigt signal om en opfattelse af den danske natur og kultur som noget ganske særligt.

 

 • Religiøs vækkelse: Det metafysiske og religiøse aspekt af romantikken.

Den danske bøgeskov som en åndelig katedral, hvor eksistentielle refleksioner kan finde sted. Skovgaard var inspireret af den Europæiske romanticisme, men naturfilosofi og Guds tilstedeværelse i naturen var i høj grad presserende emner i tidens åndsdebat.

Værker:

Skovsø i måneskin, 1837, Skovgaard Museet, inv. nr. 10.294

Den unge Skovgaard forener her den guddommelige og jordiske natur i den himmelske månes spejlbillede i den lille skovsø, der dermed antager næsten overjordisk karakter.

Børn i Skovbrynet ved Nysø, 1868. Skovgaard Museet, inv. nr. 09.558

Da Skovgaard maler dette billede er det blot en måned efter at hans elskede kone Georgia døde i barselsseng. Her viser han sin afdøde hustru med børnene i en natur, hvor træerne breder sig som kirkehvælv over dem og lyset netop fokuseres i græsset lige foran Georgia og datteren Susette.


Produktkrav

1.g

Opgaver

Se pdf””er til download

 

/uploads/Anne-Mette Villumsen/Intro til Danmark dejligst hvordan VGHF og Skovgaard Museet i Viborg 2010.pdf

/uploads/Anne-Mette Villumsen/Intrface boguddrag.pdf

/uploads/Anne-Mette Villumsen/Brev fra PC Skovgaard til Georgia om aandelig vaekkelse 1867 mappe 6 nr 11.pdf

/uploads/Anne-Mette Villumsen/Brev fra HC Aggersborg til PC Skovgaard om politik 1854 mappe 12 nr 28.pdf

/uploads/Anne-Mette Villumsen/Brev fra PC Skovgaard til NL Hoeyen om natursyn inspiratio og Moens Klint 1846 mappe 15 nr 9.pdf

/uploads/Anne-Mette Villumsen/Brev til Georgia Schouw fra PC Skovgaard koen og identitet 1849 mappe 2 nr 28.pdf

Museets Materialer

Se pdf””er til download i feltet herover

Lærerens Materialer

Galleri

 

 

På første undervisningsdag 23 indledes med en introduktion af billedkunst generelt og det kommende projekt på Faaborg museum, hvor kursisterne hurtigt vises rundt i hele museet incl. samtids udstillingen . Samtidig introduceres de til forskellige kunstneriske fremtrædelsesformer: maleri, akvarel, tegning, skulptur og installation, samt forskellige gengivelsesstrategier.

 

Produktkrav

En udstilling

Opgaver

Bygningen og udstillinger

 

Galleri

 

Det skulpturelle udtryk og Vitalismen

Det skulpturelle udtryk og Vitalismen

 

Teaser

Et forløb, der handler om skulpturelle udtryk især med fokus på Vitalismen. Der veksles mellem teoretiske og praktiske forløb, mellem oplæg fra museumsinspektør fra Faaborg Museum og billedkunstlærer fra Faaborg Gymnasium, såvel på museet, som på gymnasiet. Faaborg museum inddrages aktivt som undervisningssted, da elevernes værker vises og fremlægges på museet.

 

Partnerskab

Faaborg Gymnasium og Faaborg Museum

Fag

Billedkunst

 

 

Forløbet består af en introduktion til skulpturkunst og dens formelle kendetegn i form af ppt. og praktisk øvelse.

Herefter introduceres skulpturens fremtrædelsesform i form af ppt. i udvalgte kunsthistoriske perioder med henblik på stiludvikling og betydningsanalyse.

Museusminspektøren holder efterfølgende et oplæg omkring Vitalisme på gymnasiet, hvor hun viser et udvalg af skulpturer fra Faaborg Museum, hvorefter eleverne analyserer et af dem og fremlægger resultaterne ved et efterfølgende besøg på museet.

Efterfølgende fremstiller eleverne en skulptur i voks eller ler, hvor de registrerer processen i form af noter.

Forløbet afsluttes ved præsentation og formidling af værkerne på Faaborg Museum, i form af en udstilling med efterfølgende fernisering.

Produktkrav

Formal- og betydningsanalyse af skulpturer fra Faaborg Museums samling.

Opgaver

Undersøgende skitsering med vægt på overflade, tekstur, form og proportion med lys pastel på sort kardus.

Fremstilling af en skulptur med inspiration fra Vitalismen i ler eller voks.

Præsentation og formidling af skulpturen på Faaborg Museum til fernisering.

Museets Materialer

Vitalisme

I perioden fra 1890 til omkring 1940 gik en form for revitalisering henover Europa. Man begyndte at fokusere på ”en sund sjæl i et sundt legeme”.

I denne periode opstod der en forbindelse mellem kunsten og selve livet – en forbindelse mellem mennesket og natur både i figurskildringer og i landskabsfremstillinger. Fynbomalerne blev en del af vitalismen, en strømning i tiden der influerede på filosofi, litteratur og kunst. En ny livsreform med fokus på frisættelse af kroppen og dyrkelse af sundhed, et opgør med den stivnede borgerlige kultur og dens udtryksformer.

Dyrkelse af sundhed, skal også ses som en modreaktion på de hurtigt voksende byer og den industrielle udnyttelse af mennesker, de elendige livsvilkår, med usunde omgivelser, og igen dette er også en modreaktion på samfundet og kulturen med den borgerlige stivnede dekadence.

Vitalismen skal ses som en strømning eller livsindstilling (latin: Vita = liv) altså en livs kraft der gennemstrømmer alt. Denne sundhedsbølge påvirker ikke kun det enkelte menneske, men hele samfundet og kulturen. Vitalismen fremstår som en figurkunst der sætter menneskekroppen i centrum for livskraften.

I modsætning til andre ismer indenfor kunsthistorie, så er det vigtigt at forstå at vitalisme ikke betegner en særlig stil, der kan genkendes på baggrund af formelle tekniske træk eller udspringer af en eksplicit kunstteoretisk teori. Vitalismen skal også ses som en kulturhistorisk indflydelse, der præger den kunst der bliver produceret. Hvis man vil forstå vitalismen i et værk eller undersøge om et værk er vitalistisk, skal ses som en blanding af motivvalg og fortælling, stil og fremstillingsform og så forstå denne kombination som en hyldest til livet. Dette ses tydeligt i værker der skildrer kroppens bevægelse og kraft fx sportsværker, men også et værk som PH´s ”pløjemanden vender”, er et tydeligt udtryk for vitalisme og kraft og mennesket kamp og samhørighed med naturen.

Det sunde menneske fremstilles i motiver hentet i hverdagen og samtiden, det ses i motiver af udprægede maskuline og feminine figurer: sportsmænd, arbejdende bønder og moderskikkelser. Hverdagens helte bliver de nye helte og heltinder, som kæmper for og med livet og (livs)kraften. Det mandlige og kvindelige viser en frodighed og åndelig og fysisk styrke, samtidigt med det henviser til det erotiske. Dette ses som arketyper, forankret i historiske myter, helte og heltinder, som så også bliver til det nye vitalistiske menneske. Andre vigtige motiver er børn og unge som vitalistiske bærere, de har en uskyld og renhed, samtidigt med de henviser til noget ægte og oprindeligt.

Vitalismens kunst viser en nær forbindelse mellem kunsten og livet: kunsten kan ses som et filter mellem de filosofiske og naturvidenskabelige idéer omkring vitalisme og hverdagens vitalisme, som fx gymnastisk og øvelser, som blandt andet Johannes Larsen og Kai Nielsen dyrker.

Landskabsmalerierne fra perioden viser også vitalismen: her skildres naturens kraft og lysets magt i den storladne og sunde natur – det er en natur som mennesket spejler sig i, bliver en del af, eller prøver at erobre og besejre. Livskraften er forbundet med naturens vækst og cyklus og solen, og soldyrkelsen og solens livsgivende lys får en ganske særlig værdi for den vitalistiske strømning. Fynbomalernes arbejde bærer præg af de har haft den vitalistiske tankegang med ind over, i skabelsen af mange af deres værker. Motiverne af landskabet og livet på landet viser et vigtigt aspekt af vitalismen. Solen er den vigtige kilde til liv, solopgangen eller morgenstunden skildres ofte som et billede på lysets livgivende kraft; skumringstimen og natten hører 1800-tallets mere melankolske romantik og sjælelige symbolisme til (Aftenleg i Svanninge Bakker). Morgenlys og vækst med det spæde forår eller sensommerens høst af naturens livgivende frugter.

Dyrkelsen af solen og dens livgivende stråler ses på billeder som Fritz Sybergs ”Badende børn” og på de mange akvareller fra Nordfyn, hvor FS skildrer børnenes leg i vandet og på stranden, nøgne som de er skabt, samtidigt med at billederne indeholder vitalitet og uskyldig løssluppen energi.

Den nøgne krop fik en ny betydning indenfor rammerne af livsreformen og siden fulgte også frilufts- og naturalismekulturen. Vitalismen havde stor interesse for den fysiske skønhed som man dyrkede både i den levende kultur via skønhedskonkurrencer, gymnastik, hygiejne, men også i tidsskrifter og i kunsten. Det er vigtigt i denne sammenhæng at forstå at både når det handlede om kunstværker og den levende krop, så bliver skønhedsidealet formet på baggrund af antikkens idealer.

Sammenhængende med dette, brød sundhedsbølgen igennem. Bogen ”Mit system – 15 minutters dagligt arbejde for sundhedens skyld” af J.P. Müller udkom i 1904 og blev efterfølgende oversat til 24 sprog og der kom en særlig version for kvinder i 1924. Dette var en metode til at nå den rette sundhed og skønhed: ”Brug frisk luft og koldt vand, lad solen skinne på dig og lad ikke en dag gå hen uden at enhver muskel, ethvert organ i hele dit legeme bliver sat i kraftig bevægelse, om end kun i en kort stund! Stilstand er her som i hele naturen unormal, fører til hensygnen og for tidlig død. Bevægelse er liv og bevarer livskraften til livets normale sene grænse.”

Hvis man fulgte denne opskrift skulle ens legeme nærme sig det klassiske ideal ifølge Müller. Hermed fremkommer at legemlig skønhed og kunst er nært forbundet ifølge Müller: ”I det gamle Hellas stod legemsøvelser og kunsten i det nøjeste forhold til hinanden. Uden de gymnastiske øvelser ville kunsten i virkeligheden slet ikke have eksisteret. Da skabtes de til alle tider gældende idealer for det menneskelige legeme”. Dette ideale menneske ifølge klassiske idealer og Müller skal opfattes som den fuldkomne form og skønhed at stræbe efter. Müller selv, blev i 1903 kåret som ”den smukkeste mand i Danmark”.

Samtidigt sker der sundhedsfremmende foranstaltninger over hele Europa. På verdensudstillingen i Paris i 1900 var der en afdeling for hygiejne og i 191 en stor hygiejne udstilling i Dresden.

Faaborg Museum og Fynboernes arbejder kan man se, er gennemstrømmet af påvirkningen fra vitalismen. De nye tendenser ses både i kunstnernes motivvalg og i museets arkitektur. Carl Pedersen skabte Faaborg Museum, en bygning hvor der blev sat fokus på sollyset og skabte en bygning der emmer af vitalitet, med de stærkt farvede vægge og de komplementære farve-effekter til Fynbobillederne. Bygningens arkitektur, med de mange mindre rum, niveau-forskydninger, overgange fra et rum til et andet, er endnu et eksempel på den vitale energi der kan mærkes i museet. Grundplanen for museet: 8 meter på det bredeste sted og 67 meter i længden, satte ikke begrænsninger for arkitekten Carl Pedersen, men blev i stedet en udfordring, hvor overgangene fra et rum til det næste indeholder en strømmende energi og giver udtryk for en vitalitet i bygningens konstruktion. Stilen er nordisk nyklassicisme og har referencer til antikken.

Kai Nielsen var oprindeligt urmager søn fra Svendborg, men valgte efter at have afprøvet maleriet, at blive billedhugger. Han udviklede et stærkt vitalistisk udtryk og hans skulpturer indeholder en frodig og levende karakter.

Han blev optaget af den nye motions- og gymnastikkultur, som kom frem og blev en ivrig praktør af J.P.Müllers gymnastik, ligesom andre former for sport som brydning. Al denne gymnastik og sportslige aktiviteter, skulle hjælpe med at holde den sygdom som var hans tro følgesvend nede. Kai Nielsen troede han var stærk og dyrkede den sunde krop i et sundt legeme, trods dét at han var opereret for 2 gange blødende mavesår allerede. Han boksede, cyklede, løb før andre begyndte at løbe og han roede i en singlesculler. Han er af mange venner blevet betegnet som en skrælling, men han nægtede at være en skrælling, så han dyrkede motion og levede med den vitalistiske strømning.

Han var uhyre produktiv i de 42 år han nåede at leve, men havde næsten altid en billede/sten-hugger til at hjælpe sig med det hårde fysiske arbejde med stenblokke: Billedhuggerne huggede stenene til som KN ønskede det og han huggede detaljerne og færdiggjorde figurerne.

Omkring 1. verdenskrig begyndte man at tage det lille format – statuetten – alvorlig. KN skal have sagt: ” Jeg vil lave statuetter. Det er meningsløst at gøre kæmpefigurer når man kan udtrykke det, man vil, i den lille form. Det er ukunstnerisk”.

Udover den gængse brug af bronze arbejdede flere af tidens kunstnere med statuetter i keramik, eventuelt i seriel produktion udført af de store keramiske virksomheder. Om det så er på grund af det masseproducerede aspekt eller nye tiders æstetiske krav, så endte statuetten i et kunsthistorisk vacuum i grænselandet mellem kunst og kunsthåndværk.

Noget som er meget spændende ved KN er hvordan han afslutter sine skulpturer hvordan soklen bliver integreret i skulpturen. Komplicerede – næsten altid dekorative – og vigtigt en del af helheden.  Figuren skal fungere hele vejen rundt og her viser han også et brud med den klassiske figur.

Lærerens Materialer

Billedmateriale:

Ppt. 3x David  3x Venus

Ppt. vitalisme- final

Ppt. modernisme og postmodernisme.

www:

http://tilbygningen.dk/

Formalanalysen: http://tilbygningen.dk/vaerkstedet/skulpturstudier/artikel/1

Antikken længe leve: Vitalismen 1900-1940 http://tilbygningen.dk/vaerkstedet7skulpturstudier/artikel/33

http://www.thorvaldensmuseum.dk/udstillinger/aktuel

Punktnedslag i renæssance, barok, klassicisme med udløbere til Antikkens skulpturer:

http://www.emu.dk/gym/fag/bk/fagomraader/flade/stiludvikling skulptur.html

Læsestof:

Billedernes fortælling

s.69-72 skulpturanalyse

s.91-91 kroppen som billede

s.130-131 renæssance

s.133

For øjeblikket 1

s.66-67 Jesper just

s.152 DVD afsnit Jesper Just, the sweetest embrace of All, 2004

Galleri

Fra genstand til genfortælling

Fra genstand til genfortælling

 

Teaser

Hvilken viden og hvordan formidles denne viden om vikingetiden på Trelleborg?
Ud fra mindst en valgt genstand på Trelleborg skal eleverne i grupper formidle deres viden til folkeskolens mellemtrin. Som ekstra benspænd skal indtænkes aktivitet og bevægelse.

 

Partnerskab

Midtsjællands Gymnasium (Ringsted) og Trelleborg

Fag

Billedkunst, Dansk, Fysik, Historie, Matematik

Årgang og evt. studieretning

1.g


 

Eleverne er delt i 6 grupper med hver deres emne, som er:
1) Ressourcer 2) Dateringer 3) Hverdagen i Trelleborg 4) Arkitekturen
5) Sagaerne 6) Kuratering.

Med udgangspunkt i en selvvalgt genstand eller bygning har eleverne formildet deres viden om deres emne til en 4. klasse.

Der var lagt vægt på, at formildingen også skulle inddrage fysisk aktivitet.


Produktkrav

Eleverne skulle lave et arbejdsark til beskrivelse af deres aktivitet, som museet efterfølgende kan bruge.

Opgaver

Arkitekturopgave til Trelleborg:

 

Læs vedhæftede dokumenter om arkitekturen i Vikingetiden (borganlæg, langhuse m.m.); Trelleborg i særdeleshed:

 

https://slks.dk/verdensarv/forslag-til-verdensarvslisten/vikingetidens-ringborge/

http://www.dandebat.dk/dk-historie19.htm#tox

http://kaarejohannessen.dk/funkis-vikinger/

https://www.multimediakontoret.dk/programmer/arkitektur/viking/B1_002a.htm

https://dac.dk/viden/vikingetid/

https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/mennesket/huse/

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU

 

Foretag på baggrund af denne litteratur (+ anden relevant litteratur I måtte finde) en beskrivelse og analyse af Trelleborg (en beskrivelse af hvordan anlægget har set ud samt en analyse af det rekonstruerede langhus). Sidstnævnte foretages med udgangspunkt i Lise Beks arkitekturanalysemodel (I får denne model udleveret af læreren).

Husk at overveje hvorledes jeres beskrivelse og analyse kan/skal formidles til jeres målgruppe (en 5. klasse/mellemtrinnet i folkeskolen), og husk endvidere at inkorporere et elevaktiverende element i jeres oplæg.

God fornøjelse!

 

Dansk og Trelleborg

I dette tværfaglige samarbejde vil danskfaget hovedsagelig bidrage med formidlingsdelen. Det, at skulle formidle svært tilgængeligt stof til en yngre målgruppe, kræver både pædagogiske og didaktiske overvejelser. I selve udarbejdelsen af undervisningsmaterialet spiller den skriftlige dimension ind, og i selve fremlæggelsen over for den givne målgruppe, kommer den mundtlige formidling i fokus. Det at skulle arbejde i praksis med et konkret emne over for en bestemt målgruppe sætter det faglige arbejde med retorik og argumentationsanalyse ind i en udfordrende og spændende kontekst. Derfor er det også vigtigt, at sagaposten er bemandet, når der er gæster på Trelleborg.

Litterært vil sagaen som genre også blive udforsket samt enkelte skraldekvad (folkevise). Vi vil selvfølgelig berøre det litteraturhistoriske aspekt, og i dette samarbejde er det oplagt konkret at se efter, hvad de fiktive kilder kan bidrage med af viden omkring fx dagliglivet som viking, slægt og ære, natur og religion. Her er det også interessant at se på den danskfaglige tilgang i forhold til histories kildekritik.

Sluttelig kædes danskhistorieopgaven sammen med arbejdet på Trelleborg, og her vil de formelle rammer omkring en større opgaveskrivning være i fokus samt den mundtlig fremlæggelse.

Inden forløbet på Trelleborg læses ”Ravnkel Frøjgodes saga” sammen i klassen som værk, hvor der her især lægges vægt på genren og dens særlige fortællestil.  Under selve forløbet på museet arbejder saga-gruppen videre på en genfortælling af ”Ravnkel Frøjgodes saga”. Gruppen skal selv finde sin indgangsvinkel til genfortællingen samt lave et undervisningsmateriale til folkeskolens mellemtrin samt forberede formidlingen af den.

Overvejelser til gruppen:

 • Hvordan fortælles den bedst til målgruppen?
 • Især fokus vikingernes dagligdag. Hvordan vinkles det?
 • Fiktion som historieformidling. Hvordan kan I understøtte det?
 • Brugen af ressource-personer på museet. Hvem kan I få brug for?
 • Finde en genstand på museet som I kan tage udgangspunkt i.
 • Inddrage viden fra museet.

Kreativ formidling (inspiration):

 1. Tegne: I kan lave Ravnkel Frøjgodes saga som en tegneserie. I kan tegne i hånden eller bruge fx www. stribgenerator.com
 2. Tegne: I kan lave et persongalleri med navne og slægtsrelationer (genealogi/stamtræ) og hvis der er tid lave et googlekort, som viser hvor tingene foregår. (Find stednavne og skriv ind på kortet hvor tingene sker)
 3. Fakebook: I kan lave Ravnkel profil/timelime, som den ville se ud, hvis han havde facebook. I kan også lave det over nogle af de andre personer i sagaen.
 4. Drama: I kan opføre Ravnkels saga som et lille skuespil på ca. 10 min.
 5. Spil: I kan beskrive/designe et computerspil baseret på Ravnkels saga. Først vælger i en spilgenre – og derefter skal I beskrive, hvordan ”gameplayet” skal være, altså hvordan spillet foregår. Det er et krav, at man skal bruge sin viden om sagaernes normer og værdier for at spille jeres spil.
 6. Jeres bud

 

Kurateringsopgave:

Lav jeres egen udstilling til et museum.

Formål:

At bevidstgøre eleverne om visuelle fænomener og selektion i forbindelse med formidling af kunst eller andre former for udstillingsobjekter.

Proces:

1) Undersøg alt hvad I kan om museet og dets genstande (websearch, bøger, museets hjemmeside, personale/eksperter) og foretag på denne baggrund en udvælgelse af værker til jeres udstilling ud fra bestemte kriterier, f.eks. tema og/eller målgruppe.

2) Med udgangspunkt i ovenstående skal I lave en lille udstilling til et eksisterende rum på museet.

Der udformes en kort præsentation (f.eks. en halv side) af hvert værk, som tilknyttes værkerne på udstillingen. Herved bliver (billed)analyse et supplerende fokus for opgaven.

3) I skal så vidt muligt arbejde med at inkorporere et elevaktiverende element i jeres udstilling (tænk formidling ift. jeres målgruppe) + hvis der er tid til det; lav evt. en udstillingsplakat til jeres egen udstilling.

God fornøjelse!

Gruppe 1: ressourcer

Trelleborg er en ringborg, hvor man nu kan se volden og et enkelt langhus.

Vikingehuset:

Med baggrund i det opførte langhus samt pdf’en: ”Vikingehuset på Trelleborg”

skal I måle og beregne, hvor meget egetræ, der har været brugt til at bygge hele Trelleborg.

For at finde højder, kan I bruge hvad I ved om ligedannede trekanter

Giv et skøn over hvor lang tid, det vil have taget at bygge det, og hvor mange træer, der er brugt

Volden:

Vurder hvor meget jord, der er i volden omkring Trelleborg.

Giv et skøn, hvor lang tid det vil have taget at lave volden

Gruppe 2: Datering

Ved hjælp af dendrokronologi kan man datere træet, som er brugt på Trelleborg.

Gør rede for hvad dendrokronologi er, og hvordan man kan bruge det til at datere træ

Ved hjælp af strontium kan man bestemme hvor personer er kommet fra.

 1. Hvilke naturlige strontiumisotoper findes der? Er de stabile eller radioaktive?
 2. Hvor stor en procentdel af strontium forefindes som Sr-87 og Sr-86?
 3. Beregn forholdet .

I bjergarter forefindes Rb-87.

 1. Opskriv henfaldsskemaet af Rb-87 til Sr-87
 2. Hvad sker der med forholdet efterhånden som tiden går, hvis der er Rb-87 i klippegrunden og hvis der ikke er Rb-87 i klippegrunden?

Hvor stort forholdet  er forskellige geografiske steder, afhænger af hvilken undergrund, der er på det givne sted. Da forskellige undergrunde har forskellige indhold af Rb-87, samt at de er dannet på forskellige tidspunkter, så vil forholdet   være forskellig på forskellige geografiske steder.

I Danmark (uden Bornholm) svinger forholdet mellem 0,7080 0g 0,7100.

 1. Beregn hvor mange procent indholdet af Sr-87 er øget med i forhold til det naturlige forhold
 2. Vis at der siden vikingetiden ikke er sket den store ændring i , når man tager højde for at Rb-87 henfalder til Sr-87
 3. Forklar hvordan man ud fra et skelet fra en person fra Vikingetiden kan bruge – forholdet til at bestemme, hvor personen geografisk har været

 

 

Museets Materialer

Lærerens Materialer

 

 

 

Galleri

Eleverne udregner, hvor meget sand og hvor lang tid det vil tage at bygge ringborgen

billede 1: elever udregner hvor meget sand og hvor lang tid det vil tage at bygge ringborgen

billede 2: kropslig beskrivelse af radioaktivt henfald

billede 3: retning af quiz til sidst

billede 4: illustration til brug under Gruppe 1 opgave “Vikingehuset”

Hvordan laver man en kunstudstilling?

Hvordan laver man en kunstudstilling?

 

Teaser

Gymnasie- og HF elever fra Holstebro Gymnasium & HF præsenterer klassikere på Holstebro Kunstmuseum. Hvordan laver man en kunstudstilling? Og hvordan kan man præsentere en kunstner på en spændende måde?

 

Partnerskab

Holstebro Gymnasium & HF og Holstebro Kunstmuseum

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

 


 

Gymnasie- og HF elever præsenterer klassikere på Holstebro Kunstmuseum
Hvordan laver man en kunstudstilling? Og hvordan kan man præsentere en kunstner på en spændende måde?
Gymnasieeleverne præsenterer deres overvejelser på kunstmuseet for forældre, venner og kærester og for deres underviser og kunstformidleren, der sammen har tilrettelagt det undervisningsforløb, der har ligget forud for præsentationsaftenen.
Eleverne har som led i deres undervisning i faget billedkunst skullet vælge én kunstner, der er repræsenteret i Holstebro Kunstmuseums samling. De har skullet samle materiale om kunstneren, finde værker og overveje hvordan de kunne præsentere kunstneren. Ikke fysisk, fordi det er ikke umiddelbart muligt. Men det har givet eleverne mulighed for at arbejde med mange andre spændende præsentationsformer, lige fra foldere og plancher til hjemmesider, PowerPoints og interaktive præsentationer, hvor museets brugere bliver inddraget.


Produktkrav

SE nedenfor

Opgaver

Kommer

Museets Materialer

Lærerens Materialer

Galleri

Indsigt & Udsyn

Indsigt & Udsyn

 

Teaser

Et forløb inspireret af Popkunstens brug af massemediernes og hverdagens objekter og tegn

 

Partnerskab

Hasseris Gymnasium og KUNSTEN

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

 


 

Samtidskunst: Sampling –  Indsigt og Udsyn

 

 

 1. Lav en brainstorm på overskriften på temaet: Indsigt/Udsyn
 2. Bliv inspireret af Banksy, Robert Rauchenberg og Andy Warhol og den måde de arbejder på.
 3. Hullet i billedet refererer til temaets overskrift. I Julie Nords billeder fandt vi ud af at et hul eller en åbning er et stærkt symbol på indgangen til en anden verden: fantasiens verden, drømmeverdenen, underbevidstheden, himlen, dødsriget o.s.v. Hullet kan være tomt eller udfyldt.
 4. Før I går i gang med billedet – lav skitser med farveprøver og afprøv komposition.

 

Sampling: er en teknik, der minder om collage, hvor man overfører fotos på lærreder og hvor man i det samme billede kan blande maleteknik, trykteknik, tegning og meget mere. Ved hjælp af overføringsteknikken kan man ”stjæle” fra andre kunstnere.

Sampling: transparens og gentagelse

I samplingsteknikken arbejdes der i transparente lag, dvs. man kan se de underste lag gennem de øverste lag – lagene er delvis gennemsigtige.

Et andet element i samplingsteknikken er gentagelsen. Det samme element kan optræde flere steder i der færdige billede, det giver rytme i billedet. Hvis det samme element gentages i forskellig størrelse kan det give rum og perspektiv i billedet.

 

Er det snyd at sample fotokopier i et billede?

Nej, billedkunsten har mange klassiske teknikker, men i dag inddrager vi nye teknikker og bruger den teknologi, vi har adgang til og som kendetegner vores tid.

 

Om Tegn: læs siderne 70-76 i Andersen & Laursen: Billedkunst

Om Popkunst:


Produktkrav

Billede,50*60 cm, hvor der er anvendt forskellige teknikker (mixed media) maling, tryk, tegning. I billedet skal der være : – et hul eller en åbning med motiv eller tomt (blank) – mindst to tegn

Opgaver

Står i feltet forløbsbeskrivelse

Museets Materialer

Lærerens Materialer

Galleri

Jens Søndergaard og museet i det senmoderne samfund
Jorn og den spontan abstrakte proces

Jorn og den spontan abstrakte proces

 

Teaser

”At skabe et billede er en proces med ukendt forløb og resultat. Det er mig altid en gaade, hvordan jeg har lavet et af mine billeder.” Citat af Asger Jorn.

Partnerskab

Silkeborg Gymnasium og Museum Jorn

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

 


 

I dette forløb vil eleverne møde kunstneren Asger Jorn gennem en vekselvirkning af praktis og teori. Eleverne afprøver kreative processer i tegning, lystegning, maleri og skulptur, hvori de også kommer til at undersøge Jorns motivverden. Forløbet underbygges ved læsning af et udvalg af Jorns egne tekster samt analyser og perspektiverende tekster, som er med til at sætte Asger Jorns kunstneriske verden og ideer i kontekst.


Produktkrav

Lystegninger, maleri, keramik

Opgaver

Intrface forløb Museum Jorn – Silkeborg Gymnasium


1-2. lektion:

”Hvis man ikke går til yderligheder, er der ingen grund til at gå” Citat af Jorn.

Lektie til lektionen:
Billedkunst, Ismer i dansk maleri efter 1870: s. 160-161 + 163 l.3 til 165 l.6 + 166-168
Kompendiet, artiklen ”Leg med lys”

se hjemmesider:
http://il.youtube.com/watch?v=NEvxK7-xYz4&feature=related

Museum Jorns hjemmeside om Asger Jorn:
http://www.museumjorn.dk/da/asger_jorn.asp

om Picasso, der laver lystegninger:
http://www.life.com/image/50695728/in-gallery/24871/picasso-drawing-with-light


Forløb på Museum Jorn:
Velkomst samt introduktion til museet ved museumsformidler (ca. 35 min.)

Øvelse 1, ca. 25 min.
Materialer:       A2 kardus, sort Caran d’Ache, tegneplade.
Beskrivelse:     Vælg et Jorn maleri i rummet. Studer Jorns linieføring i maleriet og tegn disse linier i luften. Gentag øvelsen på papiret med sort farvekridt. Brug hele arket.
Formål:              At fornemme Jorns form, linieføring og rytme.

Øvelse 2, ca. 25 min.
Materialer:      A2 kardus, sort Caran d’Ache, tegneplade.
Beskrivelse:    Tegn skitse til lystegning (ansigt eller dyr). Fokus på store linier/tempo.

Øvelse 3:
Lystegning (ca. 45 min)

Øvelse 4:
Analyser individuelt det tildelte maleri. Analysen sendes til konferencen. Husk at skrive dit navn og ”Jorn” i emnefeltet!
1. Modifikation: La Dolce Vita, 1962
2. Maskulin standhaftighed, 1953
3. Vinden fører os bort (Le vent nous emporte), 1970

 

3-4. lektion

”At skabe et billede er en proces med ukendt forløb og resultat. Det er mig altid en gaade, hvordan jeg har lavet et af mine billeder.” Citat af Jorn.

Lektie til lektionen:
Billedkunst, Ismer i dansk maleri efter 1870, s. 168 nederst til og med s. 173: analyser af Jorns værker

Øvelse 1
Materialer:      A2 format karton,  blød blyant fx 6B eller 8B.
Beskrivelse:    Overføre lystegninger. Fokus på linier, rytme og tempo. Max 5 min.
Den overførte tegning males med akrylfarver. Fokus på kvalitetskontrast og stemninger.


5-6. lektion

”Den absolutte adskillelse mellem skulptur og maleri findes ikke. Ingen kunstnerisk udtryksmåde kan isoleres på grund af sin form, det er kun forskellige midler, der anvendes på et kunstnerisk fællesmål.” Citat af Jorn.

Lektie til lektionen:
Læse udleveret kompendie (”Jorn som billedhugger”).

Introduktion til Jorns arbejdsmåde, fra skitse til værk.

Øvelse 1:
Materialer:      Rødler ca. 2-3 kg. Lystegning + lystegningsmaleri.
Beskrivelse:    Fra 2D til 3D. Uddrag fra lystegning og/eller maleri en figur, som skal omsættes til rumlig figur.


7. lektion

”At se paa det endelige resultat fylder mig med den største undren.” Citat af Jorn 🙂

 • Evaluering.

Udstilling af elevværker

 • På Silkeborg Gymnasium og Museum Jorn d. 4. – 20. marts 2011.

Museets Materialer

Materialekasse
Til brug for udarbejdelse af undervisningsforløb og undervisningsmateriale til eleverne i forbindelse med disse forløb, har sammensat en kasse med materiale til gymnasiet. Det er tanken, at dette fysiske materiale i de kommende år kan udbygges og udvikles sideløbende med udvikling af både dette og nye samarbejds-undervisningsforløb.

Materialet består af:

Asger Jorn: 11 lystegninger, Silkeborg Kunstmuseum 2007. Mappe med reproduktioner af lystegninger, som Asger Jorn udfører i 1953 sammen med fotograf Poul Pedersen.

21 lystegninger, 1971. Katalog fra Silkeborg Kunstmuseum. Udsolgt fra forlag.

”Leg med lys”, artikel fra Billedbladet, ca. 1960.

Asger Jorn i Italien – Værker i keramik, bronze og marmor 1954 – 1972 af Ursula Lehmann–Brockhaus, udstillingskatalog, Silkeborg 2007.

”Tidslinien” – tekstdel fra museet formidlingsrum.

Asger Jorn, tale på Århus Statsgymnasium ved indvielsen af billedvævningen ”Den Lange Rejse”, 1960. Udskrift.

”Bibliografi over Asger Jorns skrifter”, udarbejdet af Per Hofman, 1988. Heri henvist til teksten ”Menneskedyret”.

”Skabelsesprocessen”, artikel fra tidsskriftet ”Linien 1939”, katalog til Liniens udstilling i Studenterforeningen 1939.

Reproduktioner af et udvalg af Asger Jorns værker.

 

Værker:

1.   Portræt af Christian Christensen, 1933,  55,5 x 47,5. Olie på
lærred

2.   Lystegninger, 1953

3.   Skildpadden I, 1938. 122,7 x 98,7. Olie på lærred

4.   Trolden og fuglene, 1944. 122 x 260 cm. Olie på lærred

5.   Årstiderne, I – VI, 1941. 146,5 x 84,5 cm. Olie på blød masonit.
Mørkelægningsgardiner

6.   Ørnens ret, 1951, 74,5 x 60 cm. Olie på masonit. Skitsen 1950,
18,8 x 15,6 cm Tusch på papir (s. 198 i Troels Andersens
Jornbiografi, bind 1)

7.   Modifikation: Ainsi on s’ensor. (Ud af denne verden – efter
Ensor, 1962. 60,5 x 43 cm. Olie på lærred

8.   Maskulin standhaftighed. Resistance masculin, 1953. 98,7 x 78,2
cm. Olie på lærred og skitsen C’est impardonnable. (Det er
utilgiveligt), 1953. Pensel, tusch, sepia på papir , 29,6 x 20,8
cm. (s. 14 i Troels Andersens Jorn-biografi, bind 2)

9.   Vinden fører os bort (Le vent nous emporte), 1970, 129 x 195.5
cm. Olie på lærred.

10.  Keramik

11.   Skulptur

Lærerens Materialer

Se ovenfor.

Galleri

Kunst og performance i idrætsundervisningen – At danse en skulptur

Kunst og performance i idrætsundervisningen – At danse en skulptur

 

Teaser

Hvad sker der, når helt almindelig idrætsundervisning foregår i en museumspark blandt kunstværker? Og hvad sker der, når underviseren skiftes ud med en performancekunstner? Bliver det sjovere for gymnasieeleverne at bruge kroppen? Eller er det simpelthen for grænseoverskridende? Kunsten, Aalborg Katedralskole og performancekunstner Sandro Masai vil sammen sprænge de kendte rammer og udfordre gymnasieeleverne ved at lave idrætsundervisning i et æstetisk læringsrum og med en anderledes tilgang.

 

Partnerskab

Katedralskolen Aalborg og KUNSTEN

Fag

Billedkunst og idræt

Årgang og evt. studieretning

 


 

Tre klasser fra Aalborg Katedralskole har på skift deltaget i en 3-timers workshop med performancekunstner Sandro Masai i Kunstens skulpturpark. Her lærte de om performancekunst og kropsudtryk og fik en række teoretiske redskaber til at beskrive og sammensætte koregrafi. Eleverne blev blandt andet introduceret for Rudolf Labans teori om ‘Kinesphere’. Eleverne udvalgte gruppevis en skulptur i parken, som de skulle fortolke gennem dans og performance. Efterfølgende arbejdede eleverne med performance og ekspressive udtryksformer i idrætsundervisningen – både på gymnasiet men også i museets park. Afslutningsvis opførte eleverne en kunstperformance i museets park.


 

Produktkrav

Performance-/dansekoregrafi og fremførelse af performance/dans hvor gruppen skal ‘danse’ en skulptur fra Kunstens skulpturpark

Opgaver

– Arbejde med bevægelse af kroppen og koregrafi ud fra Rudolf Labans teori om “kinesphere”.

– Arbejde med bevægelser i flere plan (high, medium, low)

– Skrive sit navn med hele kroppen. At fortolke måden vi bruger bogstaver og oversætte dette til et kropsligt udtryk.

– Indøve koregrafi og tilvending i at opføre sin koregrafi foran andre

– Arbejde i grupper omkring en skulptur i parken – fortolke skulpturen og sammensætte en koregrafi

 

Museets Materialer

Rudolf Labans teori om opdeling af bevægelser i ‘Kinespehere’ præsenteret af performer Sandro Masai.

 

Lærerens Materialer

 

Galleri

billede 1: Elever fra Aalborg Katedralskole arbejder med bevægelse i flere plan.

billede 2: Elever fra Aalborg Katedralskole indøver og “skriver” deres navn med kroppen gennem bevægelse.

billede 3: Gruppen af elever fra Aalborg Katedralskole opfører afslutningsvis en performativ fortolkning af Jeppe Heins værk “Water Pavillon” (2011) i KUNSTENs skulpturpark.

 

Løbende integration af kunstmuseets tilbud i billedkunst-undervisningen. Fordybelse i særligt emne: ”Selviscenesættelse”.

Løbende integration af kunstmuseets tilbud i billedkunst-undervisningen. Fordybelse i særligt emne: ”Selviscenesættelse”.

 

Teaser

At gå på museet – naturligvis!: Museologi, museet bag facaden, udstillinger, møde med ”den rigtige kunst”. Inspiration til eget arbejde.

 

Partnerskab

Skive Gymnasium og HF og Muserum tidl. Museum Salling

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

 


 

Tidsplan: hele skoleåret.

1.besøg + efterfølgende på skolen: museologi, intro til billedanalyse (formalanalyse)

2.besøg + efterfølgende: arbejde med diverse selvportrætter i forb. med emne om portræt og selviscenesættelse.

3. besøg: i forbindelse med Rasmus Bjørn-udstillingen City Life i foråret

 


Produktkrav

Teoretisk: analyseopgaver i grupper og individuelt. Praktisk: selvportrætter, tegnede naturalistiske + bearbejdede tegninger med fokus på selviscenesættelsen, iscenesatte fotografier: selvportrætter med div. genstande

Opgaver

se produktkrav

Museets Materialer

 

 • Hans Smidth, Nysgerrige ved malerteltet, 1910
 • Vilhelm Lundstrøm, Selvportræt, 1921-22
 • Hans Knudsen, Selvportræt, 1928
 • Niels Strøbæk, Selvportræt, 1966
 • Kurt Trampedach, Selvportræt, o. 1970
 • Jørgen Geisted. Ægtepar, 1980
 • Jørgen Geisted, Nürnbergdrømme, 1984
 • Allan Otte, God Damn the Sun, 2002
 • Jacob Tækker, Parking Lot Limbo, 2007

 

Lærerens Materialer

Som museets materialer samt:

Tekster:
Billedkunst 82 – 84, 175 – 183 (menneskefremstilling gennem tiderne (også skulptur))
Lilibeth Cuenca Rasmussen: ”Ego Show” i For Øjeblikket 128 – 131

Væsentlige Analyseeksempler:
Før 1400: græske skulpturer (fra Billedkunst-bogen)
1400 – 1750: Hans Holbein: Henry 8(1536)
Van Dyck: Self portrait with Sun Flower (1632)
Bailly: Self-Portrait with Vanitas Symbols (1651).
1750 – i dag: Gainsborough: Mr and Mrs Andrews(ca 1749)
Seneste 5 år:
Video: Jakob Tækker: Parking Lot Limbo (2006 – 2008)
Lilibeth Cuenca Rasmussen: Ego Song (2006)

Jesper Just: The Sweetest Embrace of All (år?)

Galleri

Modernisme, dekonstruktivisme og det stedsspecifikke i arkitekturen

Modernisme, dekonstruktivisme og det stedsspecifikke i arkitekturen

 

Teaser

Gymnasieelever får HEART ind under huden

2 billedkunsthold fra Herning Gymnasium indgår i samarbejdet med Heart. Forløbets fokus er modernisme, dekonstruktivisme og det stedsspecifikke i arkitekturen, på verdensplan og mere lokalt. Efter teoretisk indføring i de to perioders karakteristika, besøgte de 55 elever og to lærere fra Herning Gymnasium HEART for at give sig i kast med museets arkitektur og historie – fra Angli og Piero Manzoni til HEART. Eleverne var på opdagelse i museets samling og arkitektur med alle sanser. Herefter blev viden og indtryk omsat til værker på lærred og digitale præsentationer. Det monokrome, overfladen samt tekstiler var omdrejningspunkterne for elevernes arbejder, lige som hos Piero Manzoni i starten af 1960’erne. Torsdag den 14. april præsentede eleverne resultatet for deres familier og venner på HEART, hvor værkerne blev vist i koncertsalen og formidlingsværkstedet.

 

Partnerskab

Herning Gymnasium og HEART

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

 


 

Beskrivelse af forløbet fra studieplanen

Forløbet er et samarbejde mellem Herning Gymnasium og Heart – Herning Museum of Contemporary Art. I skal opnå viden om modernistisk og dekonstruktivistisk arkitektur og disse perioders karakteristika og især, hvordan dekonstruktivistiske bygninger adskiller sig fra det moderne formsprog. I skal opnå viden om følgende modernistiske bygninger: Schröder Haus, Bauhaus-skolen, Villa Savoy, Glass House. I skal opnå viden om følgende dekonstruktivistiske bygninger: Hysolar, Parc de la Vilette, Det Jødiske Museum i Berlin, Guggenheim Bilbao. Vi ser på, hvordan 4 bygninger også er stedsspecifikke: Utzons operahus, Frank Lloyd Wrights Falling Water, Libeskinds Jødiske Museum og Frank Gehrys Guggenheim Museum i Bilbao. Dette lægger op til besøget på Heart, hvor I skal lave oplæg om én af følgende: Angli-bygningen, Heart, Manzonis skulpturer. Inden besøget ser vi filmen ”Heart – Hernings hjerte”. På Heart skal I også lave en praktisk Manzoni-inpireret visualiseringsøvelse med tekstil inspireret af akromerne. Ugen efter det lange besøg holder vi fernisering på Heart med præsentation af værkerne og fremlæggelser. Efter forløbet laver I en dekonstruktivistisk folie som afslutning.I skal kunne perspektivere til renæssancens og barokkens arkitektur og I skal kunne sætte arkitekturen i relation til maleri i samme periode, dvs. modernistisk arkitektur skal sammenholdes med kubistisk maleri og dekonstruktivistisk arkitektur skal sammenholdes med postmoderne maleri/samtidskunsten.

INDHOLD I PORTFOLIO/KERNESTOF:
Tekst/billedmateriale: “International stil og rationalisme” fra bogen: Arkitekturens historie
Tekst/billedmateriale: “Dekonstruktivisme” fra bogen: Arkitekturens historie
Tekst/billedmateriale: ”Hæder til tre nybyggerier”

Power point om modernisme, dekonstruktivisme og det stedsspecifikke
3 x noteark med farvebilleder af fire bygninger (moderne, dekonstruktivistiske, stedsspecifikke).
Arkitekturanalyseark
Visualiseringsøvelse: Lav din egen Folie
Analyse af din egen folie

Eleverne har læst tekster og lavet oplæg om én af følgende tre:

1)      Angligrupperne:

·         ”Angligården i Birk” i Birgit Hessellund: Herning og Billedkunsten s. 77-81.

·         ”Carl-Henning Pedersens udsmykning” i Birgit Hessellund: Herning og Billedkunsten s. 82-85.

·         TMs plan, opstalt og snit af bygningen på et ark.

·         ”Grundplan – af de geometriske haver”i Ejgil Søholm: ”Angli gjorde det – Aage Damgaard og kunsten” s. 138.

 

2)      Heartgrupperne:

·         Heart arkitektur (4 sider om bygningen med fotos)

·         Holger Reenberg: “heart”, s. 68-70 i Steven Holl: heart Skal scannes?

·         Billedserie fra Steven Holl: heart (Hatje Cantz)

 

3)      Manzoni-grupperne:

·         Om Manzoni. I Birgit Hessellund: Herning og Billedkunsten s. 48-54.

·         Repetitionstekst: Piero Manzoni (1933-1963)


Produktkrav

Power point præsentation Praktisk Manzoniværk Lille dekonstruktivistisk folie i papir

Opgaver

Spørgsmål til: International stil eller rationalisme

 

(fra Arkitekturens Historie fra antikken til i dag s. 87-92)

 

 

 

 1. Hvorfor bredte den rationelle stil sig til hele verden og blev en international stil? (Se side 88, 1. spalte, linje 10-15)

 

 1. Hvad betød den nye saglighed? Beskriv arkitekturens karakteristika. (Fra side 88, 2. spalte til og med 1. spalte på side 89)

 

 1. Hvad er mekaniseret boligbyggeri? Giv eksempler på, hvordan man løste problemet med boligmangel.(Fra side 90, 1. spalte til og med 1. spalte på side 91)

 

 1. Hvordan bredte tankerne sig til byplanlægning? (Fra side 91, 1. spalte, linje 30 til og med linje 9 i 1. spalte på side 92)

 

 1. Forklar hvad den åbne grundplan er og hvordan den er udtryk for samtiden. (Se afsnittet ”Åbne grundplaner til åbne samfund” på side 92)

 

Praktisk øvelse i dekonstruktivistisk arkitektur: Kreer din egen folie  

Inspireret af Bernard Tschumis folie’er i Parc de la Villette i Paris skal du bygge din egen dekonstruktivistiske folie i miniformat. Du skal forestille dig, at man kan gå ind i den, og den skal have skulpturelle såvel som arkitektoniske karakteristika. Du skal tage udgangspunkt i noget konkret, et dyr, som du skal splitte ad og sætte sammen igen dvs. at du skal ”de-konstruere”. Hav i baghovedet, hvilke karakteristika den dekonstruktivistiske arkitektur kan have – måske er din form kantet og streng som folie’erne i Parcdela Villette – eller måske er den mere organisk og svunget – ligesom Guggenheim Museet i Bilbao?

 

Fremgangsmåde

 

 1. Lav en tegning, der forestiller et dyr på et hvidt A4-ark. Tegn dyret i stiliseret form – uden detaljer! Se eksempel på bagsiden.

 

 1. Overfør dyret med blyant på to A4-kardus – et hvidt og et sort. Dyret skal fylde hele papiret.

 

 1. Ud fra et tilfældighedsprincip klippes de to dyr i 7-9 former, hvoraf de fleste bør være aflange. Visk stregerne forsigtigt ud.

 

 1. Lav et lille snit i hver form, så de kan gribe ind i hinanden og fastholde hinanden. Du kan også benytte limpistol.

 

 1. Bøj, snog eller knæk formerne efter behag og temperament. Tænk i kontraster i forhold til former og farver. Afprøv flere muligheder, før du sammensætter formerne til en arkitektur/skulptur-model.

 

 1. Modellen limes med limpistol på sort A4-kardus. Skriv navn på med hvid pen.

 

 1. Modellen hænges op på gangen.

 

 1. Tag to-tre digitale billeder af modellen og læg dem i mappen. Du kan også lave ekstra tegninger af modellen.

 

 1. Du har én lektion til rådighed inkl. fotografering og redegørelse for praktisk øvelse (du bliver evt. bedt om at lave en kort præsentation af din model).

Museets Materialer

Plan for museumsbesøg på Heart – torsdag den 7. april 2011

 

1.c, Mette Wilkens, 1.x og Tanya Møller deltager i Intrface samarbejdet med Heart.

1.       senest 9.25: Ankomst til Heart, Birk Centerpark 8 i Birk.

Jakker hænges i garderoben (tøm selv lommer), taskebasen er på første sal ved værkstedet.

 

2.       9.30-10.30: Fænomenologisk omvisning på museet af klasserne enkeltvis i to grupper. Tag noter!

 

3.       10.45-11.45: Fotograferings-arbejde i 3-mandsgrupper på egen hånd om Angli, Heart eller Manzoni. Angli- og Heartgrupperne skal arbejde selvstændigt med at fotografere bygningerne, så I har materiale til jeres præsentation – få så mange billeder, I kan: udefra med omgivelserne, inde, opad, nedad: gulv, vinduer, døre, overflader, detaljer. Manzonigrupperne skal tage billeder af skulpturer og billeder inde på Heart, men må ikke bruge blitz, så sørg for, at billederne bliver skarpe nok. Hvis I har tid, sørger I for at få billederne over i computeren, så I er klar til at arbejde med dem om eftermiddagen.

 

4.       11.45-12.15: Frokostpause – vi spiser medbragt mad og drikke

 

5.       12.15-13.30: Praktisk arbejde med visualiseringsøvelse inspireret af det stedsspecifikke, Manzoni og tekstilindustrien i samme tremandsgrupper. Medbring et stykke tekstil hver, som skal indgå i værket – bliv enige om et tema i gruppen fx slips, sokker, underbukser, vanter, pandebånd eller dele af beklædning – noget der ikke er alt for stort – lærrederne I skal arbejde på er 40×40 cm. Og tænk over at få en spændende overflade/stuktur/stoflighed: strik, knapper, lynlåse, velcro osv.…

 

6.       13.30-13.45: Eftermiddagspause – vi spiser medbragt mad og drikke

 

7.       13.45-15.00: Teoretisk arbejde i tremandsgrupper om præsentationer. Som tjekliste for jeres præsentation skal I bruge enten skulpturanalysearket (Manzoni) eller arkitekturanalysearket (Angli og Heart), som I har fået udleveret. Vær selektive, når I benytter analysearkene. Ikke alt er lige vigtigt – lav jeres egen logiske struktur i præsentationen. I skal nu også bruge den viden I har fra dagens lektie og den generelle viden I har fra undervisningen om modernistisk og dekonstruktivistisk arkitektur, det stedsspecifikke og skulptur.

 

Punkt 5 og 7 foregår samtidig, så 1.c starter med at arbejde praktisk i værkstedet og 1.x starter med at arbejde ved computerne i tre-mandstrupper rund omkring på museet: I yderste del af cafeen, foyeren, det lille bibliotek. Efter pausen byttes der rundt, så 1.x arbejder praktisk og 1.c arbejder teoretisk. I får efterfølgende kun én lektion på skolen til at færdiggøre jeres præsentationer, så det er vigtigt, at I arbejder fokuseret.

 

8.       15.00: Afgang til Herning Gymnasium.

Huskeseddel: hvad skal du medbringe på Heart?

 

·         Madpakke og drikkevarer til hele dagen.

·         Computer og strømkabel – alle i gruppen har deres med, opladet!

·         Alle tekster fysisk printet – det er ikke nok at have dem på computeren:

o   Kompendie om Angli, Heart eller Manzoni

o   Skulptur eller arkitekturanalyseark

o   Kort over området

o   Plan for dagen

 

·         Noter til hele forløbet om modernisme og dekonstruktivisme og det stedsspecifikke

·         Bykort, hvis du skal cykle derud

·         Digitalkamera med ledninger eller kortlæser – to pr. gruppe

·         USB-stik til at udveksle data indbyrdes i gruppen

·         Notatpapir og blyanter

·         Et stykke tekstil til den praktiske opgave – som du bliver enig med din gruppe om, hvad er

·         Godt humør

 

Plan for ferniseringen på Heart: torsdag den 14. april 2011 kl. 19-20.30

 

1.       18.50: eleverne ankommer til Heart med deres gæster (hver elev må medbringeto gæster).

 

2.       19.00: Velkomst i koncertsalen (til højre, når I kommer ind på Heart)v. Anja, Tanya og Mette.

Elevpræsentationer om Angli, Heart, Mazoni og praktiske værker ved pult på scenen med mikrofon.

 

3.       19.30: Heart byder på en snack samt vin til forældre og sodavand til eleverne i foyeren.

De praktiske værker vises frem i værkstedet.

 

Museet som sted

Museet som sted

 

Teaser

Hvad er et museum? Og hvad er museet for et sted? Elever laver en collage over deres eget museum Kunsten ud fra deres indtryk af museets arkitektur og dets omgivelser

 

Partnerskab

Hasseris Gymnasium og KUNSTEN

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

 


 

Forløbet dækker over 10 lektioner. 4 lektioner blev brugt på teori, omvisning på Kunsten og oplæg og 6 blev brugt på det praktiske arbejde.

Klassen har som indledning til opgaven beskæftiget sig med arkitekturformer og lavet oplæg om forskellige stilperioder http://www.dac.dk/visKanonSide.asp?artikelID=2786. Særligt studeret emne har været Aalborgs modernistiske arkitekturlandskab med Vesterbro som eksempel og Nordjysk Udstilling, der fandt sted i 1933, der hvor Kunsten ligger i dag, og hvor også Aalborgtårnet blev bygget (Claus M. Smidt (2003) Funkis – Det nordjyske gennembrud, Phønix Media: Højbjerg; Arkitekturens Historie s. 84-95).

Klassen har besøgt Kunsten og undersøgt museet som sted. Efter en omvisning med fokus på museets arkitektur og inventar så klassen en film om museets tilblivelse i auditoriet.

Inden collage-opgaven lavede klassen som afslutning på et andet forløb om portrætfotografen Cindy Sherman en indledningscollage, hvor de skulle portrættere sig selv i collage-form sammen med deres idol og arbejde med komposition.

Arkitekturcollagerne blev udstillet på Kunsten fra 21/12 2011 til 4/2 2012 og bruges som eksamensmateriale til studentereksamen i billedkunst C til sommereksamen. Forløbet og opgaverne integrerer områderne komposition, collageteknik, arkitekturhistorie og museologi.


Produktkrav

en collage

Opgaver

Lav en arkitektur-collage to og to med udgangspunkt i arkitekturens sted. Collagen skal indeholde spor af eller aspekter fra Kunsten. Det kan være form, sted eller interiør-elementer, indefra eller udefra, tæt på eller længere fra i et by-perspektiv. Det væsentlige er, at det fremgår, hvordan Kunsten indgår som “sted” i collagen. Find inspiration til formen hos Nils Ole Lunds arkitekturcollager og fra omvisningen, vi fik af museumsformidler Birgit Hessellund http://rasmusbroennum.wordpress.com/2011/05/05/blast-from-the-past-nils-ole-lunds-collager/. Formatet er A3 – hele fladen skal være udfyldt. Der må limes, klistres, rives, klippes, photoshoppes mindre billeder som indgår i collagen osv. Det er ikke fordelagtigt at anvende computer til at løse denne opgave på, da det er svært at udprinte – i god kvalitet – i str. A3. Lav den på papiret direkte med klippe-klistre-teknik. Collagen skal udstilles på Kunsten, og formidlingsperspektivet bør indtænkes.

Museets Materialer

Museumsformidler
En omvisning i museets omgivelser og arkitektur
En film fremvisning
Lokaler at arbejde i indledningsvis
Fernisage
Hjælp til ophængning

Lærerens Materialer

Undervisning
Collage teknik-introduktion i tidligere forløb
Materialer
Vejledning
Rammer til ophængning

Perspektiver

Perspektiver

 

Teaser

Hvad er et perspektiv? I billedkunst arbejdes der med forskellige perspektiver – Hvilke? Et perspektiv kan også være en bestemt måde at opfatte noget på eller noget, der peger frem mod nye muligheder eller konsekvenser. F

 

Partnerskab

Hasseris Gymnasium og KUNSTEN

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

 


 

Følgende forløb er meget bredt defineret og lægger op til at arbejde med form og indhold inden for begrebet perspektiv og det at arbejde i en kunstnerisk proces.

Den enkelte underviser kan selv indsnævre feltet. Men forløbet åbner for, at eleverne kan arbejde med deres egne ideer og perspektiver på verden. Man kan jo hjælpe dem lidt på gled og lade dem tage udgangspunkt i hverdagen, som man gør i de nye performance-videoer, eller man kan vælge et større globalt perspektiv, eksempelvis kapitalismekritik, feministisk kritik, postkolonial kritik, eller lade det æstetiske udtryk være det bærende.

Som intro til forløbet: Udvælg 2-3 videoer og diskutér i grupper eller på klassen hvilket perspektiv på verden, der kommer frem i de enkelte videoer.

Undervisningen kan struktureres som følger:

 1. lektion:

Intro til feltet –> Hvad er en kunstvideo -> kunstvideoens historie ->  Hvordan knytter kunstvideoen an til det senmoderne samfund? Vis nogle eksempler på kunstvideoer. ( der ligger mange eksempler på You Tube og Vimeo)

2. lektion:

Lad eleverne arbejde med det indholdsmæssige i videoerne i første omgang. Hvilket perspektiv kunne der være tale om.

Dernæst intro til analyse af videoer. Der findes forskellige analyseværktøjskasser i de enkelte billedkunstbøger, eksempelvis i Jørgen Holdt Eriksen: Grundbog i Kunst og arkitektur.

+ idegenerering

3. lektion:

evt. idegenerering her

+ storyboard + filme. Evt. lave aftale med eleverne om at filme andre steder.

4. lektion:

Film færdig og redigeringsarbejde begynder.

(filmene kan redigeres i imovie eller moviemaker – der ligger mange tutorials på nettet)

5. lektion:

De færdige film vises.


Produktkrav

En kunstvideo der har relation til temaet Perspektiver, samt redegørelse for ide og proces i og analyse af eget værk

Opgaver

Opgave A: I skal lave en kunstvideo, der har relation til temaet: Perspektiver Følg processen i boksen: Idegenerering – og få en god ide Skriv alle ideer ned og gem, gem desuden alle skitser og storyboard, så du kan dokumentere den kreative proces. Giv jeres film en titel! Opgave B: Redegør for ide og proces i jeres video. (brug de noter I allerede har) Giv en analyse af eget værk. Hvori består sammenhængen med temaet? Analyser to kunstneres videoer, som du/I kan relatere til temaet. Opgaven lægges i /uploades til portfolioen.

Museets Materialer

Lærerens Materialer

Film, der har været vist: Eva Koch: Confer, 2005 – findes på EKs hjemmeside Eva Koch: Red Poppies, 2006 findes på nettet/hjemmeside Eva Koch om sin videokunst: https://www.youtube.com/watch?v=tp2ufChC2Rg Nam June Paik: Global Groove, 1973 Jørgen Leths film: Andy Warhol eating a Hamburger, 1966 Findes på nettet + Louisiana Channel Videoer med fokus på æstetik: Bill Viola: Der ligger flere på You tube Yang Fudong: Seven Intellectuals, 2003, 2009 Astrid Kruuse Jensen: The House inside Her, 2011 Kan ses på Filmstriben med uni-login Videoer med kritisk optik: Yinka Shonibare MBE: Un Ballo in Mascera, video + performance Hanne Nielsen og Birgit Johnsen: Afrivning af løg Superflex: Flooded McDonald’s – kan ses på Filmstriben Performance-video: http://www.cko.dk/gruppeindlaeg/jeg-har-skrevet-om-performance-kunst-v-rket

Samtidskunst & Vanitas

Samtidskunst & Vanitas

 

Teaser

All of Nature Flows Through Us

Et billedkunstprojekt med inspiration i Marc Quinn-udstillingen: All of Nature Flows Through Us på  

Partnerskab

Hasseris Gymnasium og KUNSTEN

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

 


 

Marc Quinn tilhører generationen af Young British Artists, der fik sit kunstneriske gennembrud i 1990’erne.

Udstillingen All of Nature Goes Through Us tager afsæt i en række af Marc Quinns nye værker, hvor forskellige eksistentielle temaer behandles. Værkerne er desuden inspireret af en rejse til Indien.

Billedkunstforløbet har både en teoretisk og en praktisk dimension.

Projekt i Billedkunst forår 2011

Tema: Vanitas

 

Opgave

I skal skabe et værk – og det kan være en skulptur, en (nogle) tegninger, et maleri, en installation og eller en fotoserie.

I værket skal der være:

– en historie, hvori der indgår symboler i  relation til temaet Vanitas og/eller Marc Quinn.

– en form for iscenesættelse i eller omkring værket.

 

I Marc Quinn-udstillingen var et af temaerne forandring

Det kan være den langsomme forandring Liv -> Død (vanitasbillederne)

To skulpturer (Alanah & Buck) gennemgår en forandringsproces – kroppens forandring fra mand til kvinde og omvendt. En skulptur (zombie-boy) forandrer kroppens udseende ved hjælp af tatoveringer.

Da projektet er inden for området samtidskunst skal der indgå nogle af de kendetegn, der ofte ses ved samtidskunst for eksempel: iscenesættelse arbejde med symboler, som der står i opgaveformuleringen.

Der må gerne indgå flere af de kendetegn, der er ved samtidskunst, men det er ikke et krav.

Om samtidskunst: læs i Andersen og Laursen: Billedkunst s. 150-155 s. 202-204 s. 187-191

Om Vanitas: Læs i Litteraturens Veje om Vanitas og Barok s.


 

Produktkrav

Et Værk – maleri, fotoserie, skulptur, installation eller mixed media.

Opgaver

Opgave

I skal skabe et værk – og det kan være en skulptur, en (nogle) tegninger, et maleri, en installation og eller en fotoserie. I værket skal der være: 

– en historie, hvori der indgår symboler i  relation til temaet Vanitas og/eller Marc Quinn. 

– en form for iscenesættelse i eller omkring værket.

 

Museets Materialer

Omvisning i udstillingen og materiale på Kunstens Web-site.

 

 

Senmoderne Fortællinger i Tekst og Billeder.

Senmoderne Fortællinger i Tekst og Billeder.

 

Teaser

Med udgangspunkt i Nina Sten-Knudsen udstillingen: “Fear and Love” på Horsens Kunstmuseum  har vi i fagene billedkunst, spansk og engelsk arbejdet med den senmoderne fortælleform i tekst og billeder.
Spørgsmålet har været at finde frem til , hvorledes man i en senmoderne og globaliseret verden  fordøjer erfaringer og opnår erkendelse.

 

Partnerskab

Tørring Gymnasium og Moesgård Museum

Fag

Billedkunst, Engelsk, Spansk

 

 

Nina Sten Knudsen udstillingen: “Fear and Love” er i princippet fortløbende fortællinger i tekst og billeder om kunstneren?beskueren?vores tid? -Men hvert “afsnit” i beretningen hænger sjældent logisk sammen med det foregående “afsnit”; -snarere er det et dramatisk afsæt derfra. I tilgift indeholder  hvert “afsnit” tillige mangen en krydsreference til europæisk såvel som andre kulturers kunsthistorie, litteraturhistorie m.v. . -Således at fortællingerne snarere ender med at være et labyrintisk patchwork i beskuerens hoved end en fortløbende logisk fortælling.

I engelsk arbejdede eleverne med referencerne i ovennævnte udstilling til Virginia Woolfs forfatterskab og fortælleteknik bla. til begrebet: “stream of consciousness”. Eleverne lavede en ppp for SP- og Bk-eleverne .

I billedkunst arbejdede eleverne med referencerne til bla. renæssancekunst, barok kunst og Nina Sten-Knudsens særegne senmoderne visualiseringsform. Eleverne lavede en ppp for SP-og EN-eleverne.

Spanskeleverne havde en latinamerikansk indgang til samarbejdet, idet de først studerede det mexicanske kunstnerpar Diego Rivera og Frida Kahlo’s liv og værker. (En mindre kobling til Nina Sten-Knudsen er hendes to mexicansk inspirerede værker i “Fear and Love”). Eleverne lavede herefter egne værker, inspireret af spanske og latinamerikanske kunstneres værker eller latinamerikansk kunsthåndværk. Alle værker skulle forsynes med en titel/lille historie på spansk a la NSK. Herefter blev eleverne samlet i grupper der skulle binde de arbitrære værker sammen i en fælles fortælling, som endelig skulle præsenteres for Bk- og EN-eleverne. Ud over den kreative arbejdsproces har eleverne skullet arbejde med formidling fra fremmedsproget spansk.

Selve udstillingen blev indledningsvist præsenteret for os via museets udstillingskatalog om udstillingen og midt i forløbet var vi på museet hvor vi fik en rundvisning tilrettelagt som en del af forløbet.

Ideen med de forskellige elevoplæg fra de forskellige fag var at eleverne skulle ende med at kunne sanse, forstå  og videre formidle senmoderne fortællingers karakteristika. D.v.s. 1) de mange historiske lag og  kulturelle resonansrum på tværs af globussen, der indgår i fortællingerne og 2) fortællingernens irrationelle, labyrintiske patchworksagtige form.


Produktkrav

Se ovenfor.

Opgaver

Se ovenfor.

Museets Materialer

Lærerens Materialer

Virginia Woolf: Mrs Dalloway, The Waves.
The Hours, DVD.
Biografisk viden om Virginia Woolf.
m.m.

Johannes Vermeer, Geografen,
Courbet: Bonjure Monsieur Courbet
Viden om rumskabelse i renæssance, barok og samtidig billedkunst.
m.m.

Marianne Havsteen, Estíbaliz Hernandez Marquinez: Frida Kahlo y Diego Rivera
Frida, DVD

Surrealisme og Ovartaci

Surrealisme og Ovartaci

 

Teaser

Surrealismen i maleri og skulptur samt konkret oplevelse af psykisk syges kunst på Museum Ovartaci.

 

Partnerskab

Aarhus Katedralskole og Museum Ovartaci

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

1.g, 2.g eller 3.g, c-niveau


 

Det er formålet med forløbet, at eleverne på billedkunst C-niveau får indblik i den surrealistiske kunstretning inden for både maleri og skulptur. Eleverne får materialet udleveret i kompendie i starten af forløbet. Eleverne arbejder med arbejdsspørgsmål til teksterne for at indkredse hvad surrealisme betyder, hvilke kunstnere, der var surrealister og hvilke teknikker, motiver, temaer og teorier de gør brug af (især lægges vægt på Freuds teorier samt forskellene på den abstrakte og den psykofotografiske surrealisme). Der arbejdes teoretisk med billed- og skulpturanalyse for at træne form- og betydningsanalyse samt oplæg og præsentation. Eleverne laver i par en skulpturbeskrivelsesopgave, der skal skærpe deres sproglige præcision i beskrivelsen af en skulpturs former og linjer. I den praktiske visualiseringsøvelse skal eleverne fremstille ”den surrealistiske beklædte krop” i ler baseret på individuel automatskrift og efterfølgende skitsetegning. Elevernes besøg på Museum Ovartaci varer 2×90 minutter. Museet fokuserer på arbejder af Ovartaci, som var indlagt i lange perioder af sit liv på psykiatrisk hospital i Risskov. Eleverne får først en rundvisning i Ovartaci-samlingen med fokus på Ovartaci som person og hvilke materialer han brugte som kunstner. Efterfølgende arbejder eleverne i grupper om at analysere billeder af Sami Hotti, en anden indlagt på hospitalet. Begge kunstnere er udvalgt pga. elevernes referenceramme til surrealismen og betydningen af det underbevidste i billederne. Dagen sluttes af med praktiske øvelser i relation til de to kunstnere: først detaljetegning med kridt, dernæst forvandling af dette med flydende maling og collage. Dernæst laves en rygefantom-skulptur inspireret af Ovartacis hverdagsmaterialer og brug af fantasi-figurer.


Produktkrav

Eleverne fremstiller hver især 3 praktiske visualiseringsøvelser: Den surrealistiske beklædte krop i ler (3 trin: automatskrift, skitsetegning, modellering i ler) Detaljebillede inspireret af Sami Hotti Rygefantomskulptur

Opgaver

Museets Materialer

Museet er ansvarlig for indkøb af materialer til de to praktiske øvelser (detaljebillede og rygefantomskultpur). Skolen sørger for indkøb af ler til den surrealistiske beklædte krop.

 

Lærerens Materialer

Kernestoffet udgør ca. 14 sider og er inkluderet i elevernes kompendie:

Læsespørgsmål til surrealisme

Anna Carole Krausse: Maleriets Historie fra renæssancen til i dag (Könemann, 1995), s. 101-105.

”Surrealisme” i Dorte Fogh, Hans Struve og Irene Søndergaard: Billedkunst 1 – Ismer i dansk maleri efter 1870 (Gyldendal, 1998), s. 132-135.

Billedanalyseark

”Skulptur, arbejdsformer og objektkunst”

Skulpturanalyseark

Skulpturanalyseopgave af Dalis Venus fra Milo med skuffer

John Raynes: At tegne mennesker, s. 58-59 om proportioner

Praktisk skulpturøvelse: den surrealistiske beklædte krop + inspirationsskitser

Ord til automatskrift

Artikel om kunstneren Ovartaci

Ekskursion til Museum Ovartaci

Gruppearbejde om Sami Hotti billeder

 

 

Hertil kommer en power point, som vises i undervisningen med fokus på malerier og skulpturer af Surrealistiske kunstnere, både danske og internationale, samt introduktioner til det praktiske arbejde med den surrealistiske krop og portfolioarbejde.

 

Link til materialer, som ikke er omfattet af Copyright findes på Ovartacis hjemmeside her: https://www.ovartaci.dk/ungdomsuddannelser

 

 

Mette Wilkens, Aarhus Katedralskole

Januar 2020

Udstillingsprincipper i Teori og Praksis.

Udstillingsprincipper i Teori og Praksis.

 

Teaser

Forskellige udstillingsprincipper medvirker til, at afkodningen af et værk for det første styres i mere eller mindre grad og for det andet styres i en bestemt retning.

Hvordan kan man delagtiggøre eleverne i disse forhold vedrørende udstillinger.

 

Partnerskab

Tørring Gymnasium og Moesgård Museum

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

 


 

Eleverne blev efter en kort introduktion i museologi og kuratering på gymnasiet og efter en guidet rundvisning i en udstilling om Bjørn Nørgaard på Horsens Kunstmuseum bedt om at reflektere over hvilke udstillingsprincipper der var blevet brugt i opsætningen af udstillingen og med hvilke ideer om afkodningen af værkerne for øje.


Produktkrav

ppp med anvendelse af diverse udstillingsprincipper.

Opgaver

Teori:

Elevopgave:

1)Undersøge hvilke principper der er blevet brugt i en konkret udstilling på Horsens Kunstmuseum. -En udstilling om Bjørn Nørgaard.

2) På udstillingen var der også et særafsnit hvor Bjørn Nørgaard selv havde været i arkiverne på museet og samlet og ophængt diverse værker af andre kunstnere som han gennem tiderne var blevet inspireret af.  Denne ophængning og ideerne bag den skulle eleverne også reflekter over og kommentere.

Litteratur: Museumsgrundbogen – Kunsten at læse et museum; af Sally Thorhauge og Ane Hejlskov Larsen, Systime 2008. Relevante afsnit fra bogen.
Diverse ark udarbejdet af HOrsens Kunstmuseum.

Praktisk: Bruge diverse udstillingsprincipper i opstillinger af egne værker fra projektperioden på B-niveauet i billedkunst.
Resultatet skulle fastholdes i en ppp. (se galleriet)

Verdensbilleder – renæssancen

Verdensbilleder – renæssancen

 

 

Partnerskab

Egå Gymnasium og Science Museerne, Aarhus Universitet

Fag

Almen studieforberedelse, Billedkunst, Dansk, Filosofi, Fysik, Historie

Årgang og evt. studieretning

 

 

1.g grundforløb

Timeramme: 15 lektioner

Verdensbilleder på Steno Museet:

 

Produktkrav

Oplæg, powerpointpræsentationer

Opgaver

Billedjagtopgaver (se Forløbsbeskrivelse ovenfor)
Powerpoint Quiz   (se Forløbsbeskrivelse ovenfor)

Egå – AT 2 opgaver Steno Museet

INTRODUKTION

Ekskursion til Steno Museet  – Verdensbilleder

Elevoplæg om Verdensbilleder

Gruppe 1: Stonehenge og det ægyptiske verdensbillede.

Ved Stonehenge-montren:

Giv en kort indledning (højst 1 min) om et af de ældste stenmonumenter i verden, formentlig brugt til astronomiske observationer. Læs på nettet hjemmefra eller sæt dig ind i det der står på planchen når I er derinde.

Ved planchen om det ægyptiske verdensbillede:

– Forklar hvordan verdens opretholdelse og himmellegemernes bevægelse styres af guder

– Bemærk tryk på inderside af kistelåg. Kombineret stjerneur og kalender, 2100 f.kr.

– 36 uger hver på 10 døgn (dertil kommer 5 skuddøgn) – hvorfor havde man det?

– Udpeg diagonaler i kalenderen, som viser hvornår en given dekan står op. Hvad er afbildet vandret og hvad er afbildet lodret?

– Hvad med tempelloftet?

– Se på vanduret – kan holdet eller I forklare hvordan det virker?

Ægyptisk vandur

Gruppe 2: Babylonerne 500 år f.Kr. til år nul.

Ved plancherne i hjørnet:

Forklar babylonernes verdensbillede ud fra disse stikord, som stammer fra plancherne på museet.

– Jorden er flad.

– Lertavlerne kan forudsige formørkelser endnu den dag i dag.

– Præcise regnskaber til forudberegning af udvalgte positioner.

– Hvor ved vi det fra? 500 tekster skrevet med kiler på lertavler.

– 1200 tekster = astronomiske dagbøger

– Havde de instrumenter til deres observationer (f. eks. gradinddelte instrumenter)?

– Observationsdagbog fra 325 f. kr. viser astronomiske iagttagelser, vejret, markedspriser og historiske begivenheder.

– De fleste iagttagelser angik månen.

Babylonerne og horoskoper læs den fri oversættelse, som hænger derinde.

Gruppe 3: Det græske verdensbillede.

Eleverne skal forklare:

– Det græske og herunder det aristoteliske verdensbillede

– Grækernes argumentation for at jorden er en kugle.

– Udvikling af sigteinstrumenter.

– Ptolemaios”””” skrift Almagest (den jævne cirkelbevægelse og Mars”””” retrograde bevægelse = løbe baglæns).
Hvorfor ser det ud som om Mars nogle gange løber baglæns? – hvordan kan det forklares med epicykler? Men hvilket verdensbillede forklarer retrograderne uden at bruge epicykler?
Hent inspiration fra: http://www.udstillinger.dnlb.dk/astroweb/Modeller/Epicykel.html
http://www.cozmo.dk/naturfil.html.

Gruppe 4 . Renæssance kunst I – det gyldne snit

Find først renæssanceplancherne på udstillingen (ved gavlpartiet med det store vindue) – og find her planchen om det gyldne snit.

På udstillingsvandringen skal I med udgangspunkt i planchen og det, I har læst hjemme:

– Forklare om Fibonacci talrækken og det gyldne snits rolle i matematikken og i billedkunsten

– Kort fortælle om hvad Luca Paciolis ”Divina Proportione fra 1509 er.

– Vise det gyldne snit i Leonardo da Vincis illustrationer til dette værk (se illustration 1 på bagsiden: pentagrammet og et dodekaederet)

– Beskrive det gyldne snits 3 betydninger – som skønhedsparameter, som udtryk for noget guddommeligt, og som udtryk for en naturvidenskabelig orden.

– Vise hvorledes det gyldne snit anvendes i billedkunsten i Boticellis billede af Venus”””” (skønhedens) Fødsel (se illustration 2 på bagsiden – medbring selv et print heraf til oplægget, for billedet er IKKE på selve på STENO-udstillingen)

Illustrationer, der relaterer til det gyldne snit: Illustration 1 og 3 ER VIST på udstillingen

Illustration 1: Fra planche på udstillingen:

Eksempler på Leonardo da Vincis illustrationer til Luca Paciolis ”Divina Proportione” fra 1509.

Øverst: Pentagram (Vis de gyldne snit i dette pentagram)

Nederst: et regulært polyeder (Påpeg fx at det er en tredimensionel form sammensat af ene pentagrammer)
Illustration 2:
Sandro Botticelli:
Venus”””” Fødsel, ca. 1485
(LM medbringer kopier til alle grupper)

Læs fx om billedets gyldne snit her: http://www.egaa-gym.dk/billedkunst/formel_billedanalyse/index2-en.htm#gs

Illustration 3 (findes på udstillingsplanchen)

Jacopo de Barbari: Portræt af Luca Pacioli.

Gruppe 5. Renæssancemaleriet og Centralperspektivet

Find Renæssanceplancherne på udstillingen (ved gavlpartiet med det store vindue) – og find her plancherne, der angår CENTRALPERSPEKTIVET

På udstillingsvandringen skal I med udgangspunkt i plancherne og det, I har læst hjemmefra:

– Forklare tegnereglerne for centralperspektivisk rumkonstruktion (jf. planchen Perspektivets Matematik), inkl. begreberne synslinier, synspyramide, forsvindingspunkt. (se illustration 1 på bagsiden)

– Udpege perspektivisk rumkonstruktion (fx forsvindingspunkt og synslinier i Sandro Botticellis maleri ”Bebudelsen”, 1489 (se illustration 2 på bagsiden. Maleriet er udstillet på planchen ”Perspektivet”)

– Påpege hvorledes principperne for centralperspektivisk rumkonstruktion (ill. 1) gør sig gældende i:

o Bordpladens overfladedekoration (se illustration 3 på bagsiden)

o Opstillingen med et kvadrat og en TEGNING af et kvadrat. (se illustration 4a+b på bagsiden)

Illustration 1: Principper for centralperspektivisk rumkonstruktion:

(Tekst og illustrationer Fra planchen ”Perspektivets matematik”

Perspektivtegning bygger på en matematisk model, der blev opstillet i 1435 af arkitekten Leon Battista Alberti. Alberti forestillede sig en iagttager, der ser på en genstand med ET øje. Dette øje opfattes som et punkt, hvortil lyset kommer ad rette linier, kaldet synslinier.

Synslinierne fra genstanden til øjet danner en synspyramide med øjet som toppunkt . Også i antikken brugte man begrebet synspyramide eller synskegle.

.Albertis nye ide var at definere billedet af den betragtede genstand som snittet mellem synspyramiden og billedfladen. Ud fra denne model udledte han selv og andre regler for, hvordan et perspektivisk billede konstrueres.

Kunstnere og matematikere savnede en matematisk begrundelse for, at tegnereglerne var rigtige. Begrundelsen fik de i år 1600, hvor der blev skabt en matematisk teori der kunne forklare alle reglerne.Den matematiske teori gav bl.a. bevis for, at linier vinkeltret på en lodret billedflade skal tegnes med retning mod samme punkt.

Dette punkt kaldes for hovedforsvindingspunktet og ligger i samme højde som øjet.

En tænkt linie fra øjet vinkelret på billedfladen skærer fladen i hovedforsvindingspunktet.

Billedets horisont dannes af en vandret linie gennem hovedforsvindingspunktet.

Illustration 2: Fra planchen Illustration 3: Bordpladedekoration
”Perspektivet” på udstillingen: (bordet findes på udstillingen)
Sandro Botticelli: Bebudelsen. 1489 Herunder er bordpladen – set fra 3 forskellige synsvinkler

Illustration 4.a+b (opstilling, der findes på udstillingen)

På udstillingen findes en glasplade, hvorpå der er TEGNET en perspektivisk tegning af et kvadrat på en gennemsigtig glasplade. Tegningen er lavet vha. de tegneregler, der beskrivers på planchen ”centralperspektivets matematik”. Bag pladen står en rigtig (3-dimensionel kube), og foran er der vist et hul, man skal kigge igennem, for at synslinien får den 2 dimensionelle tegning og den 3 dimensionelle form til at være identiske.

Venstre: (set fra skrå synsvinkel =>Tegning og form falder ikke sammen
Højre: set gennem ”sigtekornet =>

Tegning og form falder sammen

Gruppe 6: Kopernikus og renaissancen.

Eleverne skal forklare:

– Det middelalderlige verdensbillede.

– Renæssance.

– 1543 nyt verdensbillede Kopernikansk overfor det gamle verdensbillede.

– Det gamle verdensbillede er det middelalderlige verdensbillede, som har fået tilføjet krystalhimmelen.

– Det tychoniske system, inkl. Murkvadrant.

Holdleder på hold:

Du får alt materialet til besøget på så du kan overblikslæse på det. Du skal ikke selv holde oplæg.

Det bliver dit ansvar:

– at samle gruppen, så de er klar til fremlæggelsen på det aftalte tidspunkt

– at indlede med at fortælle hvilke oplæg der vil komme, mens du peger rundt for at forklare hvor i salen det foregår

– at give ordet til første gruppe og sørge for at der bruges 5- max 8 min i deres område inklusiv spørgsmål fra de andre.

– at få holdet med til næste sted og give ordet til næste gruppe osv.

Kort fortalt er det dig der sørger for at tidsplanen holder og at oplæggene kædes sammen.

I forberedelsestiden skal du gå en rundtur i udstillingen, så du ved hvor de forskellige grupper har deres oplæg.

Gruppeoplæg som eleverne skal forberede til ekskursionen til Steno Museet i f m AT2 Verdensbilleder – Renæssance

 

Museets Materialer

Steno plancher Verdensbilleder (find link til billeder af disse plancher under Forløbsbeskrivelsen ovenfor)

Udstillingen

 

Lærerens Materialer

Forløbsmateriale materiale samlet, herunder opgaver
Forløbsmateriale på Steno Museets hjemmeside
Planchefotos og tekster fra Steno Museet
Billedjagt Opgaver
Powerpoint quiz

 

 

Vikingetiden og deres skibe

Vikingetiden og deres skibe

 

Teaser

Hvordan formidler man den viden, som man har om Vikingetiden til en 5. klasse? Hvorfra har man den viden?

 

Partnerskab

Midtsjællands Gymnasium og Vikingeskibsmuseet

Fag

Billedkunst, Dansk, Fysik, Historie, Matematik

Årgang og evt. studieretning

 


 

1.g  MA-Fy-Ke og MA-BT-Fy

Eleverne deles i 6 grupper med hvert deres emne:
1) vikingetidens symbolverden
2) navigation
3) ressourcer og teknikken bag skibet
4) Hvor ved vi det fra? Datering og konservering af det fundne.
5) vikingernes motivation og drivkraft for at drage ud
6) Sagaer. Fortæller sagaerne sandheden?
Ved brug af museets resourcer og baggrundsopgaver skal de formidle deres emne til en 5. klasse. Her skal de tage udgangspunkt ien museumsgenstand. Til formidlingen skal de have lavet 2 sider skriftligt undervisningsmateriale med naturvidenskabeligt/ matematisk indhold.

Produktkrav

Mundtlig formidling til 5. klasse med udgangspunkt i en museumsgenstand.

# 11

 

# 11

Teaser

Udstillingens titel refererer til FNs verdensmål nr. 11, der handler om bæredygtig udvikling af byer og inkluderende byrumsdesign.

“You say you love your children above all else and yet you are steeling their future in front of their very eyes” (Greta Thunberg)

Forløbet handler om klimaangst, viden og innovative løsninger – med udgangspunkt i FNs Verdensmål nr. 11

 

Partnerskab

Kunsten og Hasseris Gymnasium

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

 Billedkunst C


Eleverne har i deres eksamensprojekter givet deres bud på innovative løsninger på ny arkitektur og byrum i Aalborg med udgangspunkt i et eller flere af de delmål, der ligger under verdensmål nr. 11.

Desuden har eleverne arbejdet med begrebet fænomenologi i forbindelse med arkitektur – og har undersøgt hvad den fænomenologiske tilgang betyder for den arkitektoniske formgivning og for den sansemæssige oplevelse af arkitektur og byrum – her har vi inddraget Kunsten som arkitektonisk værk.

Som et benspænd har eleverne skullet implementere aspekter af fænomenologi i deres løsninger af opgaven.

 

Produktkrav

Problemformulering + innovativ løsning, model af byrum eller bygning, præsentationstegning, planche

 

Opgaver:

Fænomenologisk stedsanalyse af Kunsten

Arkitekturmodel i modelpap

Farvelagt præsentationstegning

Tegning af grundplan

Planche

 

Museets materialer:

Vi har gennemfotograferet Kunsten med henblik på en fænomenologisk stedsanalyse / registrering af bygningen i forhold til omgivelserne, lysindfald og mønstre, de mange forskelligartede overfladers mønstre og taktile egenskaber.

Bøger om Alvar Alto

 

Lærerens materialer:

Vi har læst om verdensmålene:

https://www.verdensmaalene.dk/maal/11

Vi har læst om fænomenologi:

https://dac.dk/viden/artikler/faenomenologi/

Lærergennemgang af forskellige eksempler på byrum: Sansemæssige byrum, klimabyrum, det relationelle byrum – blandt andet ud fra bogen:

Line Højgaard Porse og Sune Porse Carlsen: Byrumsdesign, Det ny Forlag, 2018

Vi har arbejdet med begrebet bæredygtighed – se Dansk Arkitekturcenter + Utzoncenteret, Aalborg

Research på forskellige arkitekter: Alvar Alto, Henning Larsen, Jørn Utzon, Reiulf Ramstad, Dorthe Mandrup, BIG + mange flere

Udleveret arkitekturanalyseark + skema til byrumsanalyse

Arbejdsformen: Innovativt projektarbejde