Dramatik

At performe om døden i en udstilling

At performe om døden i en udstilling

 

Teaser

Hvordan får man unge til at engagere sig i og performe i en udstilling om døden, mens museumsgæster ser på?

 

Partnerskab

Randers Statsskole og Museum Østjylland

Fag

Dramatik

Holdene arbejder med temaet “Vanitas” eller “mødet med døden” og fremstillingsformerne Performanceteater og Site Specifik.

Forberedelsen hjemme på skolerne omfatter dels praktisk og analytisk arbejde med montage, Verfremdung og desorientering dels symbolanalyse af Vanitas-billeder og arbejde med biografier, som museet har sendt os. Der læses om performanceteater (se materialer).

På en flexdag arbejder holdene og deres lærere i en praktisk og teoretisk workshop ledet af en performancekunstner og en museumsformidler.

Afslutningen er, at holdene i grupper performer over temaet Vanitas i KHM´s udstilling, mens publikum er de museumsgæster, der tilfældigvis er på besøg.

Produktkrav

Performance i KHM´s udstilling “Møde med døden”

Opgaver

Medbring genstande der associerer Vanitas. Medbring hvide toppe, t-shirts. (se Performerens uv-forløb). Find en ting i udstillingen du vil fortælle om.

Lærerens Materialer

Kompendium om performanceteater (se materialer). Klip fra Youtube.com, Hotel Proformas: Snehvides billeder (klip)

Galleri

Dramaelev fra Randers Statsskole gennemfører
sin performance om døden på Kulturhistorisk
Museum Randers.

Nedenfor er flere billeder med elevers per-
formances: