Idræt

Kunst og performance i idrætsundervisningen – At danse en skulptur

Kunst og performance i idrætsundervisningen – At danse en skulptur

 

Teaser

Hvad sker der, når helt almindelig idrætsundervisning foregår i en museumspark blandt kunstværker? Og hvad sker der, når underviseren skiftes ud med en performancekunstner? Bliver det sjovere for gymnasieeleverne at bruge kroppen? Eller er det simpelthen for grænseoverskridende? Kunsten, Aalborg Katedralskole og performancekunstner Sandro Masai vil sammen sprænge de kendte rammer og udfordre gymnasieeleverne ved at lave idrætsundervisning i et æstetisk læringsrum og med en anderledes tilgang.

 

Partnerskab

Katedralskolen Aalborg og KUNSTEN

Fag

Billedkunst og idræt

Årgang og evt. studieretning

Tre klasser fra Aalborg Katedralskole har på skift deltaget i en 3-timers workshop med performancekunstner Sandro Masai i Kunstens skulpturpark. Her lærte de om performancekunst og kropsudtryk og fik en række teoretiske redskaber til at beskrive og sammensætte koregrafi. Eleverne blev blandt andet introduceret for Rudolf Labans teori om ‘Kinesphere’. Eleverne udvalgte gruppevis en skulptur i parken, som de skulle fortolke gennem dans og performance. Efterfølgende arbejdede eleverne med performance og ekspressive udtryksformer i idrætsundervisningen – både på gymnasiet men også i museets park. Afslutningsvis opførte eleverne en kunstperformance i museets park.


Produktkrav

Performance-/dansekoregrafi og fremførelse af performance/dans hvor gruppen skal ‘danse’ en skulptur fra Kunstens skulpturpark

Opgaver

– Arbejde med bevægelse af kroppen og koregrafi ud fra Rudolf Labans teori om “kinesphere”.

– Arbejde med bevægelser i flere plan (high, medium, low)

– Skrive sit navn med hele kroppen. At fortolke måden vi bruger bogstaver og oversætte dette til et kropsligt udtryk.

– Indøve koregrafi og tilvending i at opføre sin koregrafi foran andre

– Arbejde i grupper omkring en skulptur i parken – fortolke skulpturen og sammensætte en koregrafi

Museets Materialer

Rudolf Labans teori om opdeling af bevægelser i ‘Kinespehere’ præsenteret af performer Sandro Masai.

Lærerens Materialer

Galleri

billede 1: Elever fra Aalborg Katedralskole arbejder med bevægelse i flere plan.

billede 2: Elever fra Aalborg Katedralskole indøver og “skriver” deres navn med kroppen gennem bevægelse.

billede 3: Gruppen af elever fra Aalborg Katedralskole opfører afslutningsvis en performativ fortolkning af Jeppe Heins værk “Water Pavillon” (2011) i KUNSTENs skulpturpark.

Var fodbold en arbejdersport?

Var fodbold en arbejdersport?

 

Teaser

Fodboldbevægelsnes social- og kulturhistorie med udgangspunkt i følgende udstillinger på Danmarks Industrimuseum:
idrætsarkiv, bankmiljø fra 1930’erne, træskoværksted samt museets arbejderboliger fra 1880-1970.

 

Partnerskab

Horsens Gymnasium og Danmarks Industrimuseum

Fag

Historie, Idræt

Årgang og evt. studieretning

 


 

Et tematiseret forløb med fodbold og idrætshistorie. Med fodbolden som eksempel giver dette forløb et nedslag i idrætshistorien. Fodboldens udvikling som en del af den moderne sports gennembrud til vor tids nationalsport er teoretiske baggrund for et praktisk forløb i fodbold.

 

Teoretisk undervises der generelt om den moderne sports indtog fra England og de idealer den indeholder. Fodbolden anvendes som en eksemplarisk sportsgren i denne sammenhæng. Dens udvikling og skiftende popularitet hos de enkelte samfundsklasser igennem det 19. og 20. århundrede anskueliggøres via tekstlæsning, museumsbesøg og foredrag. Endvidere får eleverne et lokalhistorisk indsigt ved besøg i sportsarkivet på Industrimuseet.
Den teoretiske del integreres i et praktisk forløb, hvor eleverne undervises i teknik, taktik og teambuilding

En temarundvisning afholdt på Industrimuseet:

Rundvisningen skulle handle om fodboldbevægelsens social- og kulturhistorie med udgangspunkt i Danmarks Industrimuseums udstillinger:

idrætsarkiv,
bankmiljø fra 1930’erne,
træskoværksted samt
museets arbejderboliger fra 1880-1970.

Selve rundvisningen varede to timer. Tonen blev slået an i idrætsarkivet, hvor arkivets egne frivillige fortalte om sporten i Horsens i gamle dage, samt informerede om, hvordan arkivet kunne bruges som vidensressource.

Herefter gik turen til banken, nærmere bestemt direktørens kontor, for at finde svar på, hvilke idealer om driftskontrol og mådehold, der var gældende hos det bedre borgerskab, da disse netop blev bærende for fodboldbevægelsens selvforståelse udmøntende sig i begrebet fair play og amatørisme.

Dernæst besøgte vi træskoværkstedet, hvor eleverne fik indtryk af det harde fysiske arbejde på en 10 timers arbejdsdag, hvilket var en hindring for arbejdernes active deltagelse i det tidlige boldspil. Denne linje fortsattes i arbejderboligerne fra 1880, 1920, 1950 og 1970, hvor arbejderklassen gradvist fik tid, penge og overskud til at dyrke idræt I en grad, så sport blev en egentlig massebevægelse.

Rundvisningen var således en mulighed for at binde den idrætshistoriske udvikling op på konkrete genstande og miljøer, samt koble den til den overordnede Danmarkshistorie. For museet var det samtidig en mulighed for at bruge de faste udstillinger til noget nyt – at lade dem indgå i en ny idrætshistorisk kontekst.


Produktkrav

Se nedenfor under Opgaver

Opgaver

Opgave i Idrætshistorie

1. Giv en historisk redegørelse af den moderne sports indtog i Danmark.
• Kom ind på emner som oprindelse, forudsætninger, amatørbegrebet, etc.

2. Beskriv fodboldens udvikling fra ”Folk Football” og til den sport, vi kender i dag.
• Diskuter om fodbold er en arbejdersport, eller en sport for de rige. Hvordan opfatter vi fodbold i dag?

3. Giv en redegørelse af gymnastikkens historie i Danmark.
• Hvilke forskellige bevægelser var der?
•  Hvilken betydning har gymnastik haft for bøndernes selvforståelse?
•  Hvordan er gymnastikken organiseret i dag?

4. Idrættens organisering i dag.
• Gør rede for idrættens organisering som den ser ud i dag.
• Diskuter udsigterne for én samlet paraplyorganisation for dansk idræt.
• Hvilken rolle spiller den danske idræts/gymnastik-historie i denne sag?

Museets Materialer

Materialer: Grønkjær, Allan & Olsen, David Holt, Fodbold, fair play og forretning. Dansk klubfodbolds historie, Turbineforlaget, Århus, 2007.

Lærerens Materialer

Jens-Ole Jensen, Jan Kahr Sørensen, “Idræt i perspektiv”, Systime 2005 s24-42.
Henrik Jagd, Ernst Jessen og Lisbeth Steen Pedersen, “Krop og Samfund”, s5-26

Galleri

Et tematiseret forløb med fodbold og idrætshistorie. Med fodbolden som eksempel giver dette forløb et nedslag i idrætshistorien. Fodboldens udvikling som en del af den moderne sports gennembrud til vor tids nationalsport er teoretiske baggrund for et praktisk forløb i fodbold.

Teoretisk undervises der generelt om den moderne sports indtog fra England og de idealer den indeholder. Fodbolden anvendes som en eksemplarisk sportsgren i denne sammenhæng. Dens udvikling og skiftende popularitet hos de enkelte samfundsklasser igennem det 19. og 20. århundrede anskueliggøres via tekstlæsning, museumsbesøg og foredrag. Endvidere får eleverne et lokalhistorisk indsigt ved besøg i sportsarkivet på Industrimuseet.
Den teoretiske del integreres i et praktisk forløb, hvor eleverne undervises i teknik, taktik og teambuilding.