Kommunikation/IT

Når naturen forandrer sig – biodiversitet i bevægelse

Når naturen forandrer sig – biodiversitet i bevægelse

Teaser

Marts 2011 havde 1. A og 1. D fra Teknisk Skole, Christiansbjerg, fernisering på miniudstillingen “Når naturen forandrer sig – biodiversitet i bevægelse” på Naturhistorisk Museum, Aarhus. Målet var at eleverne via et biologisk og aktuelt emne kom bag om museet og fik indblik magasiner, forskning, formidling og udstillingsdesign. Elevernes opgave var at de i samarbejde skulle lave en lille sammenhængende udstilling med informationsmateriale og gerne med dokumentations- og pressegruppe ind over.

Partnerskab

Århus Tekniske Skole og Naturhistorisk Museum

Fag

Biologi, Dansk, Kommunikation/IT

 

 

Udstilling i et afsnit af udstillingsrummet på 2. sal i blå sekskantede montre samt podie med udvalgte dyr

Mandag den 7. marts kl. 12.20-14.25: Pernille introducerer/præsenterer Naturhistorisk Museum og projektet på Teknisk Gymnasium. Museumssøjler (samle, bevare, forske og forklare/formidle) – hvad laver en forsker, hvad laver en formidler, hvilke krav er vi underlagt som statsanerkendt museum, hvad er samlinger m.m.

Torsdag den 10. marts kl. 9-14: Morten og Pernille holder faglig biodiversitetsdag for eleverne på Naturhistorisk Museum. Foredrag om biodiversitet, praktisk arbejde, rundvisning i magasiner

Biologiopgave på museet

Mandag den 14. marts: Jan og Theis holder faglig udstillingsformidlingsdag for eleverne. Oplæg om udstillingsformidling. Eleverne præsenteres for udstillinger på museet – den gode historie/hvad skal udstillingen kunne, målgrupper, udvælgelse og præsentation af genstande, rum, design, åben/lukket udstilling, lys, lyd interaktivitet, digital formidling og meget mere.

Udstillingsansvarlig og designeren fortæller om at bruge rummet, materialer, enkelhed, fokus og alt det der skal til for at lave en god udstilling. Gerne også noget om, hvad man ikke skal gøre…

Jan fortæller om menneskeskelettet – og dårligt design

Eleverne sættes på opgaven ”Jagten på det skøre, vilde og det meget underlige”

Perioden 15.- 24. marts Eleverne arbejder ud fra deres oplægsbeskrivelse. Christina, Grethe, Jan Rasmus og Theis hjælper eleverne og lærerne i forhold til deres problemstillinger med hensyn til genstande, lys, plancher og videodokumentation.

Torsdag den 24. marts kl. 12.30-15 og fredag den 25. marts kl. 10-15 opstilling af udstilling og sidste tough.

Torsdag den 25. marts kl. 15.30-17.00: Fernisering og reception for museets ansatte og inviterede klasser med sodavand og chips.

Produktkrav

Udstilling, informationsfolder og gerne en digital præsentation.

Opgaver

Udstilling
Informationsmateriale
Dokumentation af processen