Spansk

Senmoderne Fortællinger i Tekst og Billeder.

Senmoderne Fortællinger i Tekst og Billeder.

 

Teaser

Med udgangspunkt i Nina Sten-Knudsen udstillingen: “Fear and Love” på Horsens Kunstmuseum  har vi i fagene billedkunst, spansk og engelsk arbejdet med den senmoderne fortælleform i tekst og billeder.
Spørgsmålet har været at finde frem til , hvorledes man i en senmoderne og globaliseret verden  fordøjer erfaringer og opnår erkendelse.

 

Partnerskab

Tørring Gymnasium og Moesgård Museum

Fag

Billedkunst, Engelsk, Spansk

 

 

Nina Sten Knudsen udstillingen: “Fear and Love” er i princippet fortløbende fortællinger i tekst og billeder om kunstneren?beskueren?vores tid? -Men hvert “afsnit” i beretningen hænger sjældent logisk sammen med det foregående “afsnit”; -snarere er det et dramatisk afsæt derfra. I tilgift indeholder  hvert “afsnit” tillige mangen en krydsreference til europæisk såvel som andre kulturers kunsthistorie, litteraturhistorie m.v. . -Således at fortællingerne snarere ender med at være et labyrintisk patchwork i beskuerens hoved end en fortløbende logisk fortælling.

I engelsk arbejdede eleverne med referencerne i ovennævnte udstilling til Virginia Woolfs forfatterskab og fortælleteknik bla. til begrebet: “stream of consciousness”. Eleverne lavede en ppp for SP- og Bk-eleverne .

I billedkunst arbejdede eleverne med referencerne til bla. renæssancekunst, barok kunst og Nina Sten-Knudsens særegne senmoderne visualiseringsform. Eleverne lavede en ppp for SP-og EN-eleverne.

Spanskeleverne havde en latinamerikansk indgang til samarbejdet, idet de først studerede det mexicanske kunstnerpar Diego Rivera og Frida Kahlo’s liv og værker. (En mindre kobling til Nina Sten-Knudsen er hendes to mexicansk inspirerede værker i “Fear and Love”). Eleverne lavede herefter egne værker, inspireret af spanske og latinamerikanske kunstneres værker eller latinamerikansk kunsthåndværk. Alle værker skulle forsynes med en titel/lille historie på spansk a la NSK. Herefter blev eleverne samlet i grupper der skulle binde de arbitrære værker sammen i en fælles fortælling, som endelig skulle præsenteres for Bk- og EN-eleverne. Ud over den kreative arbejdsproces har eleverne skullet arbejde med formidling fra fremmedsproget spansk.

Selve udstillingen blev indledningsvist præsenteret for os via museets udstillingskatalog om udstillingen og midt i forløbet var vi på museet hvor vi fik en rundvisning tilrettelagt som en del af forløbet.

Ideen med de forskellige elevoplæg fra de forskellige fag var at eleverne skulle ende med at kunne sanse, forstå  og videre formidle senmoderne fortællingers karakteristika. D.v.s. 1) de mange historiske lag og  kulturelle resonansrum på tværs af globussen, der indgår i fortællingerne og 2) fortællingernens irrationelle, labyrintiske patchworksagtige form.


Produktkrav

Se ovenfor.

Opgaver

Se ovenfor.

 

Museets Materialer

 

Lærerens Materialer

Virginia Woolf: Mrs Dalloway, The Waves.
The Hours, DVD.
Biografisk viden om Virginia Woolf.
m.m.

Johannes Vermeer, Geografen,
Courbet: Bonjure Monsieur Courbet
Viden om rumskabelse i renæssance, barok og samtidig billedkunst.
m.m.

Marianne Havsteen, Estíbaliz Hernandez Marquinez: Frida Kahlo y Diego Rivera
Frida, DVD